Każdego słowa i myśli

Spis poddanych wsi Tytowej seu Lackiej Woli rok 1771 .

WALEK  WIĄCEK                                                         WAWRZEK  SZARUGA
PAWEŁ KONIECZNY                                                    WOJTEK TELEWA
JASIEK WIĄCEK                                                          ANTEK BŁACH
SOBEK PAMUŁA Z STACHEM                                   WALEK DZIADKOW
BARTEK PAMUŁA Z FRANKIEM                             WAWRZEK DŁUGOSZ
TOMEK KRULIK                                                            SOBEK DZIUBA
JĘDREK PAMUŁA                                                          PAWEŁ DZIUBA
ANTEK ŁĘGOWIEC                                                        MACIEK SZYMECZKOW
WAWRZEK SZOT                                                          ANTON KLEBAN
JAKOB MAGDZIN                                                          SZYMEK PETRYNA
FRANEK MUZYKA                                                          KOZACZYNA WDOWA
FRANEK GURBA                                                      SZCZURKOW   BRACI     5
IWASIO KRAWIEC                                                         WOJTEK GURBA
BŁAZEK MACIOW                                                          MICHAŁ CZYŻOWSKI
JAKOB I JOZEF MACIOWIE                                             MACIEK KLEBAN
TOMEK DZIUBA                                                             FRANEK KLEBAN
JOZEF KŁAK                                                                  MAGDA GAWŁOWA
SOBEK BAŁA                                                                 WOJTEK KLEBAN
MACIEK BARAN                                                             SZYMEK KOPACZ
MACIEK DOMAGALSKI                                                    JAKOB KOPACZ
JĘDRZEJ KUPER                                                             MACIEK HERZAG
JĘDREK DZIUBA                                                  MICHAŁ HERZAK  Z JAKOBEM
JAKOB KOSINSKI                                                           TOMEK KLEBAN
JEDRZEJ I JASIEK KOSINSCY                                           KLEBANKA WDOWA
BARTEK JACHOW                                                            KASPER RACZEK
SZYMEK MADZIAK                                                          IGNACY SZARUGOW
WOJTEK GORNIAK                                                         BARTCZYCHA  WDOWA
SZYMEK KULHAWIEC                                                       TOMEK KROLIK  Z JAROSZYCH
JAGA SOBKOWA                                                              PROCKO SZYIKA
JAKOB BŁACH                                                                  JASIEK SZEHYNSKI
JASIEK SZARUGA                                                             MACIEK ZŁOTEK
TOMEK ZŁOTEK Z WALKIEM                                      KASKA ZŁOTKOWA
 
ZAGRODNICY
 
SOBEK GURBA                                                     WASIL PEREPELIK Z TYRAŃKĄ
BRACI  NIECHAJOW    3                                               STACH HAWRYSZCZAK
SOBEK KOPRUSZCZAK                                                  RABIEJE    BRACI           4
MISIEK HOŁOTA                                                           FRANEK WIĄCEK
MARCIN CITEK                                                              MACIEK PAMUŁA
JĘDREK KOWAL                                                             JASIEK JACHURA
JASIEK WROBEL                                                            BŁAZEK JACHURA
BRACIA WROBLE    2                                                     SOBEK SZOT
SOBEK JAGASCZYN Z TELEWĄ                                        STEFAN WASILOW
BŁAŻEK STEPANEK
OLEXA ZACHARKO         
 
CHAŁUPNICY
 
SZYMEK KOSINSKI                                                        WAWRZESTA WDOWA 
JASKOWA KRZYWONOSOWA                                           JAN LITWICKI
BŁAZEK SWINIARZ                                                         ANTEK KOZAK
JAGA SOBUSIECZKOWA                                                  JAGA SWIRKOWA
MACIEK CITEK                                                               ŁUKASZ BEDNARZ
SZYMEK KŁAK                                                                 JAKOB HOŁOTA
GRZECH PAMUŁA                                                            WOJTEK DZIUBA
MACIEK GIERCZUK                                                         ANTON DŁUGOSZ
MISIEK DZIUBA                                                               SZYMEK KOCIAŁA
WALEK SZARUGA                                                             TOMEK SZARUGA
REGINA WAWROWA                                                         JAN DYNALOW
MACIEK SZARUGA                                                            MACIEK KWIATEK
 
KARCZMARZE
 
PIETRZYCHA KROLICZKA                                              BŁAZEK SUROWY
MACIEK KOWALSKI                                                      STACH MACIENKOW
KRZYCH KOWALSKI                                                       ANTEK TELEWA
MACIEK  2  KOWALSKI                                                 PIOTR TYMECZKOW
WALEK WROBEL                                                           ANTEK WASILOW
MACIEK OLCHOWIAK                                                     PIOTR JACHOW
JEDREK PAMUŁA                                                             IWAN ANDRUCHOW
WOJTEK SWIRK                                                             MARCIN  DZIKI
FRANEK MUZYKA                                                             SOBEK WROBEL
GRZECH JEDYNAK                                                           JASIEK KROLIK
WALEK PILCH                                                                  BŁAZEK KROLIK
 
INWENTARZ  TYCH DÓBR KRÓLEWSKICH ZOSTAŁ SPISANY PO SMIERCI  „WŁASCICIELA- DZIERŻAWCY „JANA KLEMENSA BRANICKIEGO  KASZTELANA KRAKOWSKIEGO , HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO , KTÓRY POZOSTAWIŁ PO SOBIE WDOWĘ IZABELLĘ Z PONIATOWSKICH BRANICKĄ.
W IMIENIU BRANICKICH  KOMISARZEM TYCH DÓBR BYŁ JAN BROMIRSKI MIECZNIK PŁOCKI.
W 1771  ROKU WÓJTEM BYŁ WTEDY ANTONI DŁUGOSZ  ,  A LEŚNYMI  TOMEK KROLIK , JASIEK  I  BŁAŻEK  JACHURA.
W TYTOWEJ WOLI BYLI TEŻ  TKACZE  NIESTETY INWENTARZ Z IMIENIA I NAZWISKA ICH NIE WYMIENIA.
Z KARCZMARZY WYBIERALI CO ROKU 4 OSOBY , KTÓRZY TO „PODRÓZOWALI ”   STATKIEM Z PORTU SOŚNICA NAD SANEM DO DÓBR INNYCH MAJATKOWYCH BRANICKICH  DO BIAŁEGOSTOKU LUB WARSZAWY.
 
NATOMIAST W LUSTRACJI Z 1765 ROKU STAROSTWA MOŚCICKIEGO WYMIENIENI SĄ WYBRAŃCY ŁANOWI; 
UCZCIWY  WALENTY WAWRZEK  SYN  BŁAZEJA   ORAZ 3 BRACIA  STANISŁAW , MATEUSZ I JOZEF  SYNOWIE MAĆKA GRUSZOWEGO  SYN  PO JAKUBIE  / AKT Z 1754 ROKU/
 
OPRACOWAŁ ADAM KOSIŃSKI

LACKA WOLA 1832 ROK , I PODDANI PODŁUG OSIADŁOŚCI , TYCHŻE PAŃSZCZYZNA.

1. JASIEK NIECHAY BUBNIAK
2. MACIEK NIECHAY
3. JASIEK NIECHAJOWICZ
4. MISIEK NIECHAY
5. JASIEK NIECHAYCZYK
6. MACIEK KĄDZIORA
7. MACIEK ZŁOTEK
8. MARCIN BEDNARZ
9. JASIEK KRUL
10. JACEK SZARUGA
11. JOZEF HOŁOTA
12. ANTEK CYTYK
13. KRZYS KRUL
14. STACH KRUL
15. MACIEK SZARUGA
16. JOZEF GAWEŁ
17. MICHAŁ HOŁOTA
18. MICHAŁ RACZEK
19. JASIEK ŁABA
20. TOMEK NIECHAY
21. TOMEK HYZAK
22. MICHAŁ HYŻAK
23. JASIEK HOŁOTA
24. KUBA HOŁOTA
25. JASIEK KLEBAN
26. MACIEK SOBKOW KLEBANOW
27. WAWRZEK KOPACZ
28. JASIEK KOPACZ
29. MACIEY KLEBAN
30. KRZYCH HYŻAK
31. WOYTEK KOSINSKI
32. BŁAZEK KLEBAN
33. MICHAŁ KLEBAN
34. MARCIN SZCZUREK
35. MACIEK GURBA
36. JAGA SZCZURYK MACKOWA
37. KASKA WAŁASZKOWA
38. JASIEK SZCZUREK PO ŁUKASZU
39. JASIEK SZCZUROWSKI
40. FRANEK PIETRYNA
41. MAGDA PIETRYNA WDOWA
42. WALEK TOMSZA
43. JASIEK KOPACZ
44. JAGA SZCZURKOWA MACKOWA
45. FRANEK SZYMECZEK
46. WOYTEK NAYDZIAK
47. JASIEK DZIUBA
48. FRANEK SZCZUREK
49. STACH GURNIAK
50. JASIEK DŁUGOSZ
51. SZYMEK KWIATEK
52. JOZEF DZIUBA
53. WOYTEK BĄK
54. WAWRZEK SZARUGA
55. PAWEŁ ZAWADZKI
56. FRANEK DORA
57. MICHAŁ KULAWIEC
58. JASIEK GURNIAK
59. FRANEK SOBOCISZEK
60. WOYTEK DZIADEK
61. SZYMEK NAYDZIAK
62. JASIEK DOBROWOLSKI
63. WAWRZEK MICIAK
64. BŁAZEK RABIEY SZYMKÓW
65. MACIEK GARDECKI
66. KAZIK BEDNARZ
67. JASIEK KOSINSKI MŁODY
68. JĘDRYK RABIY
69. JĘDRZEY STEFANEK
70. JACEK JACHURA
71. BARTEK KUPER
72. WOYTEK KOWALSKI
73. JASIEK KOSINSKI SZYNKARZ
74. SZYMEK CIEŚLA
75. JAN DUMA
76. WAWRZEK WIĄCEK
77. HRYŃKO ZACHARKO
78. JOZEF PAMUŁA
79. JASIEK PAMUŁA
80. WALEK GARDECKI
81. JĘDRZYK PAMUŁA TOMKO
82. KASKA GARDECKA WDOWA
83. WOYTEK RABIEY
84. BŁAZEY SWINIARSKI
85. FRANKA GURNIAKOWA
86. WAWRZEK KOWAL
87. WOYTEK KRULIKIEWICZ
88. STACH MACIOW
89. TOMEK MACIOWICZ
90. WOYTEK MACIOW
91. MICHAŁ SZCZUREK
92. JASIEK WRUBEL UŁAN
93. MATUSZ KOZAK
94. MICHAŁ PAMUŁA
95. KUBA KOWALCZYN
96. JASIEK HAWRYSZCZAK
97. JASIEK KOWALCZYN
98. JĘDRYK KRULIKIEWICZ
99. MACIEK KOWAL
100. MICHAŁ RABIY
101. JÓZEF WRÓBEL PAROBEK
102. JASIEK PUDŁOSKI
103. ADAM PUDŁOSKI
104. JOZEF MACIENKÓW
105. MARYNA PIETRYNOWA
106. KAZIK CZYZOWSKI
107. JACKO TYRANSKI
108. ANTEK HAWRYSZCZUK
109. FRANEK WIĄCEK
110. MACIEK PAMUŁA
111. SOBEK SZOT
112. JADWIGA SZOTOWA
113. MICHAŁ GURNIAK
114. BASKA NIECHAYKOWA
115. JASIEK JACHURA
116. KASKA GARDECKA
117. JASIEK SZARUGA
118. MARYNA KOLOWA
119. BŁAZEJ RABIY
120. WOYTEK RABIY MARGOSZYN
121. JEDRZYK RABIY
122. SZYMEK RABIY
123. ANTEK RABIY
124. JASIEK KRULIKIEWICZ
125. JASIEK JACHURA
126. JASIEK RABIYCZYK
127. JASIEK KOWAL
128. SZYMEK SZOT
129. MARYNA SZOTOWA
130. JOZEF PAMUŁA
131. STACH TELEWA
132. JASIEK PAMUŁA
133. ADAM PAMUŁA
134. JOZEF PAMUŁA KUBOWY
135. FRANKA PAMUŁOWA
136. JEDRYK SOBKÓW
137. MICHAŁ WIĄCEK
138. ANTEK WIĄCEK WÓJT
139. JOZEF WIĄCEK KASPROWICZ
140. ANTEK WIĄCEK REKRUT
141. LEIBA GRUCHT

II KARCZMARZE -PODDANI PRACUJĄCY PRAWDOPODOBNIE WE DWORZE, NA POCZĄTKU NIE PŁACILI CZYNSZU ROCZNEGO I NIE ODRABIALI PAŃSZCZYZNY ALE WYROKIEM SĄDU ZOSTALI DO TEGO ZMUSZENI.

1. JOZEF DZIADEK
2. FRANEK KOZACZEK
3. KUBA KOWALSKI
4. WALEK GARDECKI
5. BŁAŻEK KLEBAN
6. JOZEF CYTEK
7. JOZEF KOWALSKI
8. KASKA MACKOWA KOWALSKA
9. JASIEK KOWALSKI
10. JOZEF PANTCZAK
11. KAZIK WRUBEL
12. BŁAZEK WRUBEL
13. KASKA JOZEFOWA FRANUSIOWA
14. JOZEF KOWALSKI
15. WOYTEK MACIENKOW
16. MARCIN WAWRZESTA
17. ANTEK WAWRZESTA
18. ANTOSZKO KAŁUSZNIAK
19. WAWRZEK IWANIOW
20. FRANKA PAWŁOWSKA
21. JOZEF DZIADEK
22. MICHAŁ SZCZUREK
23. WAWRZEK KRULIK
24. PIETRYK WIĄCEK
25. JOZEF MACIOW
26. MICHAŁ KRULIK

III PUSTKI PO PODDANYCH / SZCZEGÓŁOWY OPIS PATRZ LACKA WOLA 1820-1822 ROK/
-PO GUDZYM
-PO ZYDZIE JONIE
-WAWRZKU KWIETKU
-JASKU FURMANIE
-ANTKU MATEYKO
-JÓZEF CZYŻOWSKI
-MIŚKU ZŁOTEK
-PO JAROSZU
-TOMKU NIECHAY
-JACKU SZARUDZE
-JEDRZEJU KRULIKU
-JOZEFIE GAWLE
-ŁUKASZU KLEBANIE
-JOZEFIE HYŻAKU
-WOJTKU CYTKU
-ANTKU CYTKU
-BŁAŻKU KOPACZU
-PIOTRZE KLEBANIE
-SOBKU KLEBANIE
-WAWRZKU KOPACZU
-FRANKU KLEBANIE
-JASKU POPOWICZU
-WOJTKU KLEBANIE
-JASKU RABIYA
-PO WDOWIE STEFANISZE
-JOZEFIE CZYZOWSKIM
-JASKU DZIUBIE
-ANTKU KOSINSKIM
-KAZIKU PASTERNICKIM
-KAZIKU DŁUGOSZU
-DZIADKOWKA
-KRZYCHU KOPACZU
-WOYTKU BŁACHU
-SKOTNICZYNA
-JEDREK KOSINSKI
-WOYTKU SZARUDZE
-WOŁKOWA
-TOMKU SZARUDZE
-MACKU BĄKU
-DOROWSKA
-WOYTKU DORA
-JOZEFIE KIELAWICZ
-DOMINIE KULAWIEC
-JASKU GURNIAK
-MACKU GARDECKIM
-PO SWINIARSKIM
-TOMKU STEFANKU
-STACHU WIĄCEK
-BARANOWKA
-MŁOKOSOWSKA
-PUSTKA ŁAN ŻYDOWSKI
-MICHALE PAMUŁA
-MACKU MACIOWYM
-JEDRKU PAMULE
-STEFANOWSKA

DZIEDZICEM LACKIEJ WOLI DO 1831 ROKU BYŁ STANISŁAW BIAŁOBRZESKI / WŁASCICIEL TAKŻE DÓBR WIĘCKOWIC/ CZŁONEK STANÓW GALICYJSKICH , KTÓRY UMIERA, PO NIM PLENIPOTENTEM – PEŁNOMOCNIKIEM DS. MAJATKU LACKA WOLA -TYTOWA W 1832 ROKU JEST STANISŁAW MOSTOWSKI WRAZ Z ŻONĄ KATARZYNĄ Z DOMU BIAŁOBRZESKA. W 1834 ROKU ADMINISTRATOREM MAJĄTKU JEST JÓZEF BIAŁOBRZESKI.
W ROKU 1833 WÓJTEM LACKIEJ WOLI BYŁ KAZIK CZYŻOWSKI, PRZYSIEGLI TO; JACEK SZARUGA, FRANEK DORA BŁACH, W GROMADZIE URZEDOWALI TEŻ; MACIEK SZARUGA , FRANEK PIETRYNA, WAWRZEK KOPACZ, MICHAŁ CHYRZAK, ANTEK WAWRZESTA.

OPRACOWAŁ ADAM KOSINSKI.

SPIS WŁAŚCICIELI DOMÓW I GRUNTÓW WSI TRZCIENIEC 1786 ROK

NR.PORZĄKOWY NAZWISKO NR DOMU.
—————————–
1. ZAJĄC FRANEK 1
2. WINCZURA KAZIK 2
3. WINCZURA WALEK 3
4. WINCZURA SZYMEK 4
5. JURANI JÓZEF 5 POMIESZKANIE
6. KUKIEŁCZAK FRANEK 6
7. ZUBIK MACIEK 7
8. DOCHNIAK MACIEK 8
9. ZAJĄC WALEK 9
10. NOWAKOWSKI ADAM 10
11. PUCHALAK WALEK 11
12. ARENDA
13. ?
14. MICIAK MICHAŁ 14
15. PUCHALAK KUBA 15
16. MICIAK FRANEK 16
17. NIKODEM WALEK 17
18. MICIAK KUBA 18
19. ZIOBER JENDRZEJ 19
20. BIRILLA WOJTEK 20
21. DOCHNIAK JÓZEF 21
22. DOCHNIAK BARTEK 22
23. KRZOŚK JASIEK 23
24. DUDA KAZIK 24
25. DUDA TOMEK 25
26. KULAK STACH 26
27. CHAŁUPA WOJTKA SZOŁTYSA 27
28. MICIAK SOBEK 28
29. DUDA WALEK 29
30. ŻAKOWA BARBARA 30
31. PUCHALAK KUBA 31
32. KULAK SZYMEK 32
33. ZAJĄC MARCIN 33
34. KULAK KUBA 34
35. KULAK BARTEK 35
36. TAMAKA BŁAŻEK 36
37. KULAK FRANEK 37
38. MICIAK JENDRZEK 38
39. ZASZCZYK JENDRZEK 39
40. MICIAK MARCIN 40
41. KUŹMIAK KAZIK 41
42. PUCHALAK MACIEK 43
43. MICHALISZYN MARCIN 47
44. KULAK JASIEK 48
45. ŻUR JÓZEF 49
46. JASIN WOJTEK 50
47. MICIAK SOBEK 51
48. BERTOWY MARCIN 52
49. POZNAŃSKI JASIEK 53
50. KUXMIAK KUBA 54
51. MICIAK JENDRZEK 55
52. KULAK MACIEK 57
53. MICIAK WALEK 58
54. CICHOCKI WOJTEK 59
55. PIOTROWY WALEK 60
56. BILECKI JENDRZEK 61
57. ORECKI MACIEK 62
58. KORDEK MICHAŁ /KORIK/ 63
59. KORDEK TOMEK 64
60. MŁYN 65
61. CHAŁUPA PAWŁOWEJ KULAKOWEJ 66
62. ZUR MACIEK 67
63. KUJAWA JÓZEF 68
64. SZERWACZEK BŁAŻEJ 69
65. ZUR KAZIK 70
66. ZAWALSKI JÓZEF 72
67. ZAWALSKI ANTEK 73
68. DANIWŁO SZYMEK 74
69. ZUB STACH 75
70. PUCHALSKI STACH 76
71. ŻAK KAZIK 78
72. KOLESZKA MARCIN 79
73. KOLESZKA JAKUB 80
74. HENDLIA JENDRZEK 81
75. BUSZKO WALEK 82
76. KAZURI SOBEK 106 ?
77. KORZENIOWY PAWEŁ 83
78. DANIWŁO WALEK 107
79. ZUB TOMEK 84
80. SOBCZYSZYN BARTEK 85
81. ANTKOWY KUBA 86
82. KOWALOWY MATYS 87
83. KOWAL MACIEK 88
84. HALAKOC WALEK 89
85. TAMAKA BARTEK 90
86. DOMINOWY MACIEK 91
87. MATEJCZAK MICHAŁ 92
88. BARTECZKO FRANEK 93
89. ADAMOWY KASPAR 94
90. ADAMOWA KATARZYNA 95
91. SZMONDLAK SZYMEK 96
92. HALAKOC MICHAŁ 97
93. KULAK KAZIK 98
94. ROZUM JÓZEF 99
95. KOZERA WOJTEK 100
96. DANIELKA KASPER 101
97. JAKUBINA FRANEK 102
98. KORZEŃ SZYMEK BEZ NUMERU
99. KRZOSKA KAZIK 103
100. WŁADYKA JASIEK 104
101. KORZEŃ SOBEK 105
102. FRANKOWY JENDRZEJ 106
103. MAYGER JASIEK 107
104. BARTOSZOWY ŁUKASZ 108
105. KOLESZKA WOJTEK 109
106. KARCZMA DO ARENDY NALEZĄCA 110
107. MIZERA WAWRZEK 111
108. MICIAK WAWRZEK 112
109. JAKUBINA JENDRZEJ 113
110. GRUDZIŃSKI MARCIN 114
111. PIETRASZKOWY ŁUKASZ 115
112. ROZUMEK REGINA 116
113. JASINA STEFAN 188 ?
114. ANTKOWY JACEK 117
115. JAKUBINA JASIEK 118
116. ŁABZAK KASPER 120
117. ZAWALSKI MISIEK 121
118. ZAWALSKI MACIEK 122
119. MARCINISZYN KUBA 123
120. KULAWIK JASIEK 124
121. CHAŁUPA MICHAŁOWEJ SZCZEPANOWEJ 125
122. MICIAK JÓZEF 126
123. KORCZYSZYN MICHAŁ 128
124. MATEJKO MACIEK 129
125. CHOMIK WOJTEK 130
126. MICIAK MICHAŁ 14 ?
127. MICIAK BARTEK 131
128. MICIAK DOMIN 151
129. CZERWIŃSKI FRANEK 132
130. CHAŁUPA MISKOWEJ MIZEROWEJ 133
131. MIZERA JENDRZEK 134
132. MICIAK WOJTEK 135
133. SOBCZYSZYN WOJTEK 136
134. ADAMOWY JASIEK 137
135. PRZYBISZ BAZEK 138
136. STEPANEK JENDRZEK 139
137. CHOMIK BŁAZEK 140
138. BEDNAR MARCIN 141
139. PISZEK JASIEK 142
140. BERNACKI WOJTEK 143
141. MICIAK STACH 144
142. WINCZURA MICHAŁ 145
143. ZUBIK BARTEK 146
144. PRISKA WOJTEK 147
145. PUCHALAK JASIEK 148
146. RUZANSKI WOJTEK 149
147. ZUR STACH 150
148. MICHALAK JASIEK 152
149. KARCZMA DO ARENDY NALEŻĄCA 153
150. MISERA IGNACY 154
151. DIACZYCHA ANNA 155
152. KRÓLIK ALEKSANDER 44
153. DWUR ANTONIEGO SIEDLISKIEGO 156
154. FOLWARK 159
155. WIECIOWSKI JASIEK 160
156. KOWALSKI MACIEK 161
157. DUDA KUBA 162
158. KOLESZKA TOMEK 163
159. KUKIEŁCZAK JASIEK 164
160. PISZCZA MARCIN 165
161. DOCHNIAK MISIEK 166
162. ŁASZCZYK MARCIN 167
163. KUKIEŁCZAK TOMASZ 168
164. KUKIEŁCZAK JÓZEF 169
165. HAŁAKOĆ WOJTEK 170
166. MICIAK GRZECH 171
167. TRZEWIK MACIEK 172
168. KŁAK ? ANTEK 173
169. DOCHNIAK KUBA 174
170. ŁASZCZYK KUBA 175
171. ZAJĄC KAZIK 176
172. CHAŁUPA DO KATARZYNY MATIASOWEJ NALEŻĄCA 177
173. KUCHARZOWY TOMEK 178
174. KRZOSK STEPAN 77 ?
175. MUSZCZYSZYN JACEK 180
——————————————–
WŁASCICIELEM DÓBR TRZCIENIEC W 1786 ROKU BYŁ ANTONI SIEDLISKI Z SIEDLSZCZA CHORĄŻY WOJSK PANCERNYCH I POSEŁ ZIEMI PRZEMYSKIEJ , KTÓRY W 1764 ROKU UCZESTNICZYŁ W WARSZAWIE JAKO ELEKTOR DO WYBORU NOWEGO KRÓLA POLSKI STANISŁAWA AUGUSTA.
W 1786 ROKU WÓJTEM BYŁ PUCHALAK WALEK; NATOMIAST KRZOSKA KAZIK, ŻAK WALEK, ŻUR KAZIK ORAZ ZUB SOBEK BYLI PRZYSIĘGŁYMI W STARSZYZNIE GROMADZKIEJ WSI TRZCIENIEC.

OPRACOWAŁ ADAM KOSIŃSKI.

ALFABETYCZNY SPIS WŁAŚCICIELI DOMÓW TRZCIENIEC ROK 1820

ALFABETYCZNY SPIS  WŁASCIECIELI DOMÓW     ROK 1820 .

NAZWISKO  NR.  DOMU.

1. BOBIK WOJTEKI JOZEF 73
2. BOBIKJENDRZEJ 65
3. BUSKO JOZEF 121
4. BARTOSZ JOZEF 103
5. BŁASZKOW BARTOSZ 178
6. BOBIK TOMEK 164
7. BARTOSZ FRANEK 165
8. BEDNARZ MARCIN 139
9. BUŚKO ANTEK 76
10.BILECKI MARCIN 57
11.CZERWINSKI JASIEK 182
12.CHOMIK WOJCIECH184
13.CICHOCKI TOMEK 162
14.CHOMIK MICHAŁ 147
15.CHOMIK MARCIN 142
16.CHOMIK ANTEK138
17.DWÓR- DZIEDZICLEON SIEDLISKI 158
18.DOCHNIAK JOZEF171
19.DOCHNIAK JOZEF 23
20.DUDA WOJTEK25
21.DUDA WOJTEK 181
22.DUDA PIOTER 159
23.DANIL JOZEF 69
24.DANIL KASPER79
25.DUDA STACH I ZIOBER 26
26.DOCHNIAK MATYS 8
27.DOCHNIAK ŁUKASZ 36
28.GROMADA TRZCIENCA
29.HAŁAKOĆ KAZIK85
30.HAŁAKOC KAZIK 144
31.HAŁAKOC BŁAŻEJ 172
32.HAŁAKOĆ JASIEK 167
33.JASINA JOZEF47
34.JASINA ANTEK 15
35.JAKOBINA JOZEF 97
36.JAKOBINA JOZEF V DOMINOW87
37.JAKOBINA WOJTEK 109
38.JAKOBINA WOJTEK DOMINOW 88
39.KORDEK TOMEK 124
40.KORDEK TOMEK 55
41.KOWALOW JASIEK 84
42.KOLESZKA TOMEK 114
43.I ZIOBER JASIEK Y HNATKOW 115
44.KOLESZKA FRANZO 160
45.KORDEK KUBA 62
46.KORDEK WOJTEK 59
47.KULAK JACKO 53
48.KROLIK PIOTR 48
49.KITAK TOMEK 37
50.KULAK KASPER45
51.KULAK JOSEF 33
52.KULAK MARCIN 34
53.KULAK JASKOMŁODY 29
54.KULAK JASIEK STAR I32
55.KOWALSKI TOMEK 22
56.KRZOSŁK STACH 24
57.KULAK TOMEK 19
58.KULAK FRANEK 18
59.KUKIEŁCZAK FRANZO 6
60.KULESZKA JASIEK 77
61.KOREŃ PAWEŁ 78
62.KULESZKA JAKOB 74
63.KOWALSKI FRANEK 158
64.KUKIEŁCZAK WOJCIECH 68
65.KOREŃ STACH 174
66.KUZNIAK WAWRZYK 175
67.KUKIEŁCZAK JOZEF 166
68.KULAK WAWRZYK 163
69.KUKIEŁCZAK SZYMEK 161
70.KOLEGA WOJTEK 141
71.KAZURA MACIEK 126
72.KUJAWA MARCIN 111
73.KULESZKA JOZEF 105
74.ŁAPSUK WOJTEK 117
75.ŁADYK MICHAŁ 178
76.MICIK WOJTEK 127
77.MICIAK WOJTEK 3
78.MICIAK MARCIN 108
79.MICIAK MARCIN 148
80.MICIAK FRANEK 154
81.MICIAK FRANEK 125
82.MICIAK FRANEK ŚLEPY 46
83.MATUSZCZAK JENDRZEY 61
84.MICIAK MICHAŁ 31
85.MICIAK JAKOB 17
86.MAJGCZ JEDRZYSŁAW 82
87.MAJGCZ MICHAŁ 145
88.MUGIELSKI SOBEK 116
89.MICAK ANTEK168
90.MICIAK BŁAŻEK 153
91.MARCINISZYN SOBEK 120
92.MICIAK SZYMEK 123
93.MICIAK MIŚKO128
94.MICIAK GRZECH 129
95.MIZCZA JEDRYK132
96.MICIAK JENDRYK133
97.MAJGER JENDRYK MŁODY 83
98.MICIAK TOMEK104
99.PISZCZEK WOJTEK 140
100.PISZCZEK WOJTEK21
101.PETROW KUBA 56
102.PUCHALAK JENDRYK 16
103.PUCHALAK WAWRZYK11
104.PISZCZEK MACIEK169
105.PIROG JENDRYK 179
106.SZCZEPANIEC SOBEK 58
107.SERWACZAK TOMEK 44
108.SZCZEPANIEC MICHAŁ 9
109.SOBCZYSZYN MARCIN 51
110.SERWACZEK MICHAŁ 75
111.SZCZEPANIEC WALEK 146
112.SZCZEPANIEC MARCIN 136
113.SZCZEPANIEC PIOTR 137
114.NIEKODEMKUBA 130
115.SERWACZAK WOJCIECH 63
116.SERWACZAK KAZIK 64
117.SZCZEPANIEC PAWEŁ 106
118.TARANOWA APOLONIA 50
119.TARCZA PIOTR 135
120.TAMAKA BARTEK MŁODY 86
121.TAMAKA BARTEK STARY 98
122.WINCZURA BARTEK 12
123.WINCZURA BARTEK ZAWALSKI 67
124.WŁADYKA TOMEK 102
125.WŁADYKA WALEK 180
126.WINCZURA JASIEK 30
127.WINCZURA STACH 2
128.WINCZURA JAN 4
129.WINCZURA WOJTEK 143
130.WINCZURA WAWRZYK 131
131.WINCZURA JOZEF 112
132.WINCZURA JENDRYK 10
133.ŻAK JENDRYK20
134.ŻABIK WALEK 7
135.ZAJĄC GRZECH 1
136.ŻAK MICHAŁ 71
137.ŻAK WALEK MŁODY 72
138.ŻUR MACIEK 182
139.ZUB JASIEK 80
140.ZUB KAZIK149
141.ŻAK WALEK STARI 66
142.ZAJĄC MARCIN 176
143.ZAJAC JASIEK 173
144.ZAJĄC MATYS 170
145.ZAWALSKI JAKOB 101
146.ZAWALSKI MARTIN 99
147.ZUB SOBEK 100
148.ZUB WALEK 122
149.ZUB WALEK 70
150.ZAWALSKI TOMASZ 119
151.ZAWALSKI TOMASZ 118
152.ZIOBER TOMEK51
153.ZAWALSKI MICHAŁ54
154.ŻUKIEWICZ JASIEK 49
155.ŻAK BŁAŻEK 43
156.ZAJĄC ANTEK 35
157.ŻAK JASIEK 27
158.ZIOBER MACIEK 28

 

W ROKU  1820    DZIEDZICEM  WSI BYŁ  LEON  SIEDLISKI  SYN   ANTONIEGO. WE DWORZE MIESZKAŁ  WRAZ  Z ŻONĄ  I DWOMA  CÓRKAMI.

WÓJTEM  GROMADY TRZCIENIEC BYŁ PIOTR   SZCZEPANIEC, A DEPUTOWANYMI BYLI;  JASIEK KOWALOW , STACH KRZOSŁK  ORAZ FRANEK MICIAK.

 

 

OPRACOWAŁ     ADAM KOSIŃSKI.

WYJAZ DO LACKIEJ WOLI 25-30.05.2016

Wyjazd do Lackiej Woli zrodził się spontanicznie po otrzymanej informacji z 28.12.2015,że Ksiądz Proboszcz Władysław Derunow zaprasza do Mościsk:
„Szanowni Rodacy! W Roku Miłosierdzia mościski kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela został ustanowiony stacyjnym , dlatego pragnę zorganizować jubileuszowe spotkanie w Roku Miłosierdzia dla „emigrantów” , by można było dojechać i przeżyć wyjątkowe wydarzenie ROKU MIŁOSIERDZIA w kościele który był źródłem Miłosierdzia w czasach walki z kościołem , a jednak stał się ostoją zagrożonych i wytrwaniem dla ludu tutejszego”.

Po krótkich konsultacjach z proboszczem z Mościsk został ustalony termin uroczystości i rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu.

Jak to zawsze bywa na początku organizacji wyjazdu ,chętnych było wielu ale wytrwałych i konsekwentnych została grupa 20 osobowa. WSPANIAŁA GRUPA!!

Podróż do LW i przejście graniczne trwające ok. 2 godziny godzin wraz z nawrotami po właściwe pieczątki i dokumenty ważne dla kierowcy, pierwszy raz jadącego na Ukrainę ,  były spokojne . Dotarliśmy pod kościół Św. Józefa, gdzie odbywała się uroczystość peregrynacji obrazu „Jezu ufam Tobie”. Przed zakwaterowaniem (część w hotelu w Mościskach ,część w domach w LW) udaliśmy się  na cmentarz w LW .I tu po kilku chwilach lunął deszcz. Byliśmy cali mokrzy i niestety trzeba było udać się pilnie do domów. Wszyscy zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez naszych gospodarzy, za co im serdecznie dziękujemy.

Następnego dnia(26.05.2016) , czwartek w Polsce BOŻE CIAŁO- pojechaliśmy  do Lwowa .

Lwów !!!-SEMPER  FIDELIS –zawsze wierne-„ któreż polskie serce nie drgnie na to miano” mówił Marszałek Piłsudski 20.11.1920r.

Oczywiście pierwsze kroki zaprowadziły nas do katedry p. w Wniebowstąpienia NMP, na polską Mszę Św. Byliśmy trochę zawiedzeni , bo msza odbywała się w dwóch językach!!W tym dniu we Lwowie było bardzo dużo wycieczek ,głównie z Polski.

Potem były spacery po starówce, zabytkowych uliczkach,  nie zapomnieliśmy o Adamie Mickiewiczu ,Operze ,Hotelu George, słynnej aptece  .Kosztowaliśmy lwowskie  przysmaki: wiśniówkę , ciasta ,piwo. Pyszny obiad zjedliśmy w restauracji PREMIERA(niedaleko ratusza).Pogoda dopisywała , było bardzo ciepło. Następnie udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski  i spokojnie szliśmy alejkami obok naszych uczonych i wieszczów do Orląt Lwowskich ,gdzie zapaliliśmy znicze. Niektórzy z naszej wycieczki pozostając pod wrażeniem tego pięknego miasta postanowili  wrócić  tam raz jeszcze w niedzielę.

Piątek (27.05.2016)był kolejnym dzień atrakcji. Najpierw pojechaliśmy do Mościsk po naszych kolegów mieszkających w hotelu .Następnie do Krysowic – Sanktuarium MB Fatimskiej .Po drodze spotkaliśmy kresowianina z Gliwic Włodzimierza Leusza ,z którym uzgadniałam sobotnie uroczystości. A dalej do  polskiej wsi STRZELCZYSKA. No cóż, droga była trochę uciążliwa. Wiedząc ,że będziemy odwiedzać polską szkołę zorganizowaliśmy  różne dary: zeszyty ,piórniki ,książki i inne. Było tego z 4 kartony. Dobrze się złożyło bo w tym dniu odbywało się zakończenie roku szkolnego czyli tzw. ”ostatni dzwonek”. Uroczystość zakończenia roku szkolnego ,przygotowana przez uczniów (86 osób)zapowiadała się na dość długą .Pani dyrektor Alicja Bałuch ,pozwoliła nam przekazać dary uczniom w trakcie trwającej uroczystości oraz oprowadziła nas po szkolnych salach.

Kolejny etap naszej wycieczki to ŻÓŁKIEW. Miasto położone 35 km od Lwowa. Po wojnie nazwane NESTERÓW od nazwiska rosyjskiego  lotnika zestrzelonego podczas I w.św. Trochę długo jechaliśmy jak to bywa w podróży bez mapy i nawigacji,  ale bez przygód byłoby nudno. Czekał na nas ks. Józef Legowicz oraz nasza przemiła przewodniczka p. Alona .

ŻÓŁKIEW powstała w XIV w. Nazwę zawdzięcza rodzinnej wsi Żółkiewskich. Hetman Stanisław Żółkiewski wybudował zamek obronny .Później  Żółkiew znalazła się w rękach wojewody ruskiego Jana Daniłowicza ,którego córka Teofila została żoną Jakuba Sobieskiego. Ich syn Jan Sobieski został królem Rzeczpospolitej.

Zwiedziliśmy kolegiatę p.w św.Wawrzyńca, rynek z zamkiem z XVII  w. ,zniszczoną synagogę ,kościół Dominikanów p.w Wniebowzięcia NMP z 1655r obecnie prokatedra dla grekokatolików. Zjedliśmy przepyszny obiad w urokliwej restauracji w parku. Zrobiliśmy też drobne zakupy i szczęśliwi wróciliśmy do LW. Z uwagi na to ,że program był bardzo napięty, cześć osób z wycieczki postanowiła odwiedzić groby jeszcze tego wieczora. Było to niezłe wyzwanie bo zmierzch szybko nadchodził. Efekt był całkiem niezły –zapalone w wielu miejscach  lampiony dawały niesamowity ,urokliwy widok. Niektórzy zdążyli odwiedzić  groby w sobotę rano.

Sobota (28.05.2016) zarezerwowana była na Mościska oraz naszą biesiadę w LW. Rano w grocie przed kościołem św. Józefa zaświeciliśmy znicze w 75 rocznicę pomordowania Polaków , przez ukraińską jednostkę Nachtigall, biorącej udział w operacji Barbarosa w mundurach Wermachtu. Potem  pojechaliśmy do Mościsk, gdzie przywitaliśmy się z ks. Proboszczem Władysławem   Derunow. Udało mi się zaglądnąć do ksiąg metrykalnych ale z marnym skutkiem. Msza Św. odbyła się o 12:00.Poprowadził ją ks. Józef Legowicz ,który przez długie lata był proboszczem w Mościskach. Po mszy oraz wspólnej fotografii zostaliśmy zaproszeni na plebanię na przepyszny poczęstunek-był oczywiście kresowy rarytas czyli pieróg. Ks. proboszcz zaprosił nas do Domu Kultury na przedstawienie zespołu AS .Podziwialiśmy kunszt aktorki tego amatorskiego ,polskiego zespołu oraz ich zaangażowanie . DUŻA SPRAWA I GRATULACJE.

Szybko musieliśmy przemieścić się do Lackiej Woli bo tam o 16:00 rozpoczynaliśmy naszą biesiadę z przedstawicielami rodzin u których mieszkaliśmy. O zorganizowanie biesiady została poproszona nasza  koleżanka Władzia Kowalska(z d. Maciewicz).Jak zwykle zrobiła to bardzo dobrze. Restauracja WIRAŻ jest sprawdzona bo 5 lat temu również tam biesiadowaliśmy. Były toasty ,śpiewy , śmiechy i później tańce ,bo jak się okazało w drugiej część sali biesiadowała ukraińska  grupa świętująca 40 rocznicę zakończenia szkoły . Została nam tylko niedziela na odwiedzenie rodzin i znajomych.

Niedziela( 29.05.2016) dla kościoła rzymskokatolickiego zarezerwowana była na obchody Bożego Ciała. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w LW po czym pojechaliśmy do Mościsk. Drobne zakupy ,piwko bo żar lał się z nieba ,odwiedziliśmy cmentarz (na wylocie do Lwowa)gdzie w listopadzie 2015 pochowano 111 odnalezionych ciał żołnierzy z 1939r. Zaświeciliśmy znicze. Obiad zjedliśmy w hotelowej restauracji ,po czym wróciliśmy do LW aby odwiedzić naszych znajomych i krewnych.

Poniedziałek (30.05.2016) to czas powrotu. Czekanie na granicy ok. 2 godzin-nieźle. Za Przemyślem wypiliśmy polską kawę i spokojnie wróciliśmy do naszych domów. Pozostały miłe wspomnienia i niedosyt braku choćby jeszcze jednego dnia, ale tak jest zawsze. Grupa była zadowolona .

Janina Jędruch

 

 

 

 

 

 

Spis alfabetyczny właścicieli domów i gruntów wsi Trzcieniec z 1852 roku

1. BARTUŚ KATARZYNA 95
2. BARTUŚ PIOTR 178
3. BARTUŚ WAWRZEK 103
4. BEDNARZ MICHAŁ 139
5. BOBIK JEDRZEJ 57
6. BOBIK JOZEF 49 BOBIK MICHAŁ 73
7. BUSKO FRANEK 76
8. CECH MICHAŁ 108
9. CECH TOMASZ 100
10. CICHOCKI WAWRZEK 52
11. CICHOCKI WOJTEK 162
12. CHOMIK JAKOB 60
13. CHOMIK MARCIN 147
14. CHOMIK PIOTR 184
15. CHOMIK SZCZEPAN 138
16. CHOMIK TOMEK 177
17. CHOMIK WAWRZEK 142
18. CZERWINSKI WALEK 181
19. DANIŁ PIOTR 98
20. DANIŁ STACH 79
21. DANIŁ WOJTEK 59
22. DOCHNIAK GRESKO 56
23. DOCHNIAK JAKOB 8
24. DOCHNIAK JOZEF 171
25. DOCHNIAK MARCIN 194
26. DOCHNIAK MICHAŁ 36
27. DOCHNIAK PAWEŁ 23
28. DOCHNIAK STACH 20
29. DOCHNIAK WAWRZEK 6
30. DUDA JĘDRZEJ 172
31. DUDA KAZIMIERZ 25
32. DUDA STACH 159
33. FLISOWSKI KAZIK 47
34. HALAKUC JAN 155
35. HENDEL MICHAŁ 109
36. HENDEL WOJTEK 121
37. JASINA FRANEK 15
38. JAKUBINA JAKOB 87
39. JAKUBINA KAZIMIERZ 198
40. JAKUBINA MICHAŁ 88
41. JAKUBINA TOMASZ 97
42. KAZURA KAZIK 126
43. KOLESZKA BARTEK 77
44. KOLESZKA JAN 45
45. KOLESZKA KAZIMIERZ 117
46. KOLESZKA MACIEJ 74
47. KOLESZKA MICHAŁ 185
48. KOLESZKA TOMASZ 114
49. KOLEGA MARCIN 173
50. KOLEGA STACH 141
51. KOREN KAZIMIERZ 78
52. KOREN MARCIN 174
53. KOREN WOJTEK 154
54. KOLESZKA JAN 118
55. KORDEK ANTON 110
56. KORDEK IGNAC 102
57. KORDEK MARCIN 199
58. KORDEK MARCIN 176
59. KORDEK MICHAŁ 62
60. KORDEK MIKOŁAY 3
61. KORDEK SOBEK 50
62. KORDEK TOMASZ 124
63. KORDEK WAWRZEK 165
64. KOWALSKI MACIEJ 22
65. KOWALOW JOZEF 84
66. KOWALOW SZYMON 83
67. KRULIK PIOTR 48
68. KULAK BŁAZEJ 32
69. KULAK JAN 29
70. KULAK JAN 53
71. KULAK JĘDRZEJ 19
72. KULAK JOZEF 33
73. KULAK WAWRZEK 17
74. KULAK WAWRZEK 163
75. KULAK WAWRZEK 45
76. KUKIELCZAK MICHAŁ 68
77. KUKIELCZAK JAN 151
78. KUCHARCZYK JOZEF 145
79. KUKIELCZAK JOZEF 166
80. KUKIELCZAK KASPER 161
81. KUKIELCZAK KUBA 191
82. KUKIELCZAK MARCIN 189
83. KUZNIAK PAWEŁ 111
84. MARCINISZYN ANTON 187
85. MARCINISZYN MICHAŁ 120
86. MARUSZCZAK PIOTR 61
87. MAYGER MICHAŁ 82
88. MECH JAKOB 188
89. MICIAK ANTON 54
90. MICIAK BARTEK 113
91. MICIAK BŁAŻEJ 153
92. MICIAK JAKOB 85
93. MICIAK JAN 133
94. MICIAK KASPER 46
95. MICIAK MACIEJ 128
96. MICIAK MARCIN 148
97. MICIAK MICHAŁ 125
98. MICIAK MICHAŁ 31
99. MICIAK STACH 21
100. MICIAK STACH 168
101. MICIAK SZYMON 123
102. MICIAK WOJTEK 135
103. MICIAK WOJTEK 129
104. MISZCZEK MARCIN 200
105. MIZERA MACIEJ 24
106. MIZERA WOJTEK 132
107. MUGILSKI JAZEF 144
108. NIKODEM JAN 81
109. OPACKI SZYMON 157
110. PIETRUCH STANISŁAW ?
111. PIELARSKI STANISŁAW 96
112. PIROG MICHAŁ 179
113. PISZCZEK KAZIMIERZ 169
114. PISZCZEK PIOTR 140
115. PISZCZEK SZYMON 134
116. PUCHALAK WOJTEK 16
117. PUCHALAK WOJTEK 35
118. PUCHALAK WAWRZEK 170
119. SERWATCZAK BŁAZEJ 44
120. SERWATCZAK JAKOB 197
121. SERWATCZAK KAZIMIERZ 64
122. SERWATCZAK MICHAŁ 63
123. SERWATCZAK MICHAŁ 75
124. SMARZEWSKI PIOTR WŁAŚCICIEL WSI 5,13,14,37,38,39,40,41,42,89,90,91,92,93,94,105,106,116,150,156,186,
125. SOBCZYSZYN JAN 196
126. SZCZEPANIEC GRZEGORZ 193
127. SZCZEPANIEC MACIEJ 137
128. SZCZEPANIEC MARCIN 11
129. SZCZEPANIEC MICHAŁ 158
130. SZCZEPANIEC PIOTR 136
131. SZCZEPANIEC TOMASZ 18
132. SZCZEPANIEC STACH 131
133. SZCZEPANIEC SZYMON 58
134. TAMAKA BARTEK 201
135. TAMAKA FRANEK 69
136. TRZEWIK WAWRZEK 167
137. WINCZURA BARTEK 190
138. WINCZURA BŁAZEJ 143
139. WINCZURA BŁAZEJ 67
140. WINCZURA MARCIN 12
141. WINCZURA MARCIN 10
142. WINCZURA FRANCISZEK 112
143. WINCZURA KAZIK 175
144. WINCZURA JAN 30
145. WINCZURA STACH 2
146. WINCZURA WAWRZEK 4
147. WINCZURA WOJTEK 130
148. WŁADYK JAN 180
149. ZAJAC MICHAŁ 1
150. ZAWALSKI JĘDRZEJ 164
151. ZAWALSKI JAN 99
152. ZAWALSKI JAKOB 101
153. ZAWALSKI SOBEK 107
154. ZAWALSKI TOMEK 119
155. ZIOBER JASIEK 115
156. ZIOBER MACIEJ 51
157. ZIOBER MARCIN 28
158. ZIOBER MICHAŁ 26
159. ZIOBER MICHAŁ 127
160. ZUB BŁAZEK 192
161. ZUB JASIEK 80
162. ZUB KAZIK 149
163. ZUB KAZIMIERZ 65
164. ZUBIK WOJTEK 7
165. ZUB SOBEK 55
166. ZUB WALEK 70
167. ZUB WALEK 122
168. ŻAK BARTEK 160
169. ŻAK JAN 195
170. ŻAK MACIEJ 34
171. ŻAK MARCIN 27
172. ŻAK MICHAŁ 71
173. ŻAK MICHAŁ 72
174. ZAK WAWRZEK 43
175. ŻUB JAN 152
176. ŻUB JOZEF 182
177. ZUKIEWICZ MARCIN 183.

OPRACOWAŁ ADAM KOSIŃSKI.

LISTA ALFABETYCZNA MIESZKAŃCÓW LACKIEJ WOLI Z 1852 ROKU

ARORARIUM – KWATERY OFICERSKIE – 80,90,92 /NUMER DOMU /
BEDNARZ JAŚKO- 85
BLACH / BŁACH/ FRANEK – 55
BĄK JÓZEF – 62 A
BĄK SOBEK – 62 B
BĄK WOJTEK-
BZOWSKY JACOB – 166
CIEŚLA SZYMEK – 79
CZYZOWSKI JAŚKO – 43
CITEK ANTON – 12
DŁUGOSZ JAŚKO- 50
DŁUGOSZ JÓZEF- 127 B
DOBROWOLSKY JAŚKO- 13
DROHOJOWSKY SEVERIN-
DUMA JAŚKO- 87
DZIADEK JÓZEF- 163
DZIADEK WOJTEK- 174
DZIUBA JAŚKO- 10
DZIUBA JÓZEF – 38
FRANUSIOW MARCIN -89
GARDECKY MAĆKO – 46
GARDECKI MAĆKO – 194
GARDECKI PETER – 71
GARDECKY WOJTEK – 225
GAWEŁ STACH- 184
GNUS JEDRZEJ- 221
GNUS KASPER – 222
GNUS MARYNA- 61
GNUS MACKO – 60
GNUS MAĆKO- 57A
GNUS MACKO – 57 B
GNUS MICHAŁ- 59
GNUS STACH – 150
GNUS WAWRZEK- 165
GŁUSZKIEWICZ DAMIAN- 105
GURNIAK BŁAZEK- 179
GURNIAK EZEBIUSZ- 120
GURNIAK JAŚKO- 66
GURBA FRANEK- 32
GURNIAK TOMEK- 65
GURNIAK STACH – 176
HAWRYSZCZAK ANTEK- 172
HAWRYSZCZAK JAŚKO- 158
HIRZAK JOZEF – 28
HIRZAKOWA WDOWA- 21 B
HOŁOTA JAŚKO- 77
HOŁOTA JOZEF – 208
HOŁOTA MICHAŁ – 8
HOŁOTA PETER- 82
HOŁOTA WOJTEK – 22
JACHURA JAŚKO- 154 A
JACHURA WALEK- 154 B
JENDRUCHOW JASEK- ?
JURKIEWICZ JAN – 206
KAŁUZNY FEDKO- 220
KAŁUZNY HNAT- 108
KANIKUŁA PAWEŁ – 2
KANIOWSKY HNAT – ?
KAFSA FRANEK- 204
KEDZIORA MACKO – 52
KEDZIORA STACH- 161
KLEBAN JAN – 24 B
KLEBAN JAŚKO – 30
KLEBAN JĘDRZEJ – 171
KLEBAN JAŚKO- 173
KLEBAN JÓZEF- 27
KLEBAN ŁUKASZ- ?
KLEBAN MAĆKO- 25
KLEBAN MICHAŁ- 24 A
KLEBAN MICHAŁ – 164
KOKLOWA MARYNA – 16
KOPACZ JASKO- 44
KOPACZ JOSEF- 39
KOSINSKY FRANEK – 45 B
KOSINSKY JASKO – 48
KOSINSKI MAĆKO- 104
KOSIŃSKI MICHAŁ- 76
KOSIŃSKI WOJTEK – 45 A
KOWALSKI FRANEK- 72
KOWALSKI GASPER- 182
KOWALSKI JASKO- 41
KOWALSKI JASKO – 75 A
KOWALSKI JENDRZEJ – 37
KOWALSKI JÓZEF – 73
KOWALSKI JÓZEF – 91
KOWALSKI KUBA- 70
KOWALSKI MATEUSZ- 75 B
KOWALSKY MATEUSZ- 196
KOWALSKY MICHAŁ- 188
KOWALCZYNA WDOWA- 133
KOWALSKY WOJTEK- 201
KOWALCZYN WOJTEK – 88
KRÓL JAŚKO- 9
KRÓL JÓZEF – 180
KRULIKOWA BAŚKA- 218
KRÓLIKOWA WALKA- 113
KRULIKIEWICZ JENDRZEJ – 191
KRULIKIEWICZ MICHAŁ – 110
KRULIK MICHAŁ- 186
KRULIKIEWICZ WOJTEK – 200
KULAWIECZ MICHAŁ- 11
KUPER KUBA- 31
ŁABA WDOWA- 183
MACIOWSKY BŁAZEK – 96
MACIOW JAŚKO – 169
MACIOW JASKO – ?
MACIEJKO WOJTEK – 93
MACIEJKO WOJTEK- 226
MACIOW WOJTEK – 97
MACIOW STACH – 95
MECIAK WAWRZEK – 136
MOSIOWSKY IWAN – 40
NAYDZIAK IGNAC- 86
NAJDZIAK SZYMEK – 68
NIECHAJ BARBORA- 152
NIECHAJ FRANEK – 4
NIECHAJ JOZEF- 21 A
NIECHAJCZYK JAŚKO- 6
NIECHAJOWICZ JAŚKO- 149
NIECHAJ MICHAŁ – 51
NIECHAJ MIKOŁAJ- 5
NIECHAJ TOMEK- 19
NIECHAJ WOJTEK- 102
PAMULKA ANTEK- 175 B
PAMUŁA BŁAZEK – 147
PAMUŁA FRANEK – 141
PAMUŁOWA JAGA- 54
PAMUŁA JAŚKO- 142
PAMUŁA JAŚKO – 175 A
PAMUŁA JAŚKO – 219
PAMUŁA JĘDRZEJ – 127 A
PAMUŁA MAĆKO- 134
PAMUŁA MICHAŁ – 156
PAMUŁA JOSEF – 144
PAMUŁA SZYMEK – 145
PAMUŁA SZYMEK – 107
PAMUŁA TOMEK – 146
PAMUŁA WAWRZEK- 227
PASTERNICKY JAŚKO- 47
PUDŁOWSKY ADAM- 17
POCHATEK MICHAŁ ?
RABY ?/ RABIJ/ RABIEJ?/ ANTON – 139
RABY AUGUST- 131
RABY BLAZEK – 195
RABY JAŚKO – 217
RABY JAŚ- 155
RABY JASKO – 130
RABY JASKO- 99
RABY JĘDRZEJ- 193
RABY MACKO – 100
RABY MICHAŁ – 132
RABYCZYK JASKO- 168
RABY WAWRZEK- 128
RABY WALEK – 178 A
RABY WOJTEK – 202
RABY WOJTEK – 109
RABYCZYK JAŚKO- 140
RACZEK JASKO- 3
RACZEK JÓZEF- 20
STYSZ SZYMEK – ?
SCHMACHTEL FLOR- 209
SOBOSIKOWA MAGDA- 67
STEFANYSCZYN MATHIAS – 15
STEFAŃKO KASZKA- 101
SZWINIARSKI BŁAZEK- 94
SZARUGA FRANEK- 185
SZARUGA JAŚKO- 212
SZARUGA JAŚKO- 123
SZARUGA MICHAŁ- ?
SZARUGA WAWRZEK- 63
SZOTTOWA MAGDA- 138
SZOT MAĆKO- 114
SZOT SOBEK- 135
SZOT SZYMEK – 122
SZOT STACH – 153
SZOT WAWRZEK- 124
SZCUREK JASKO- 36
SZUREK MICHA – 112
SZUREK WOJTEK- 167
SZCZUREK WAWRZEK- 33
SZCZUROWSKY JASKO- 58
SZCZUROWSKY WAWRZEK- 203
SZYMEK FRANEK- 170
TELEWA JAŚKO- 121
TOMSZA BARTEK- 214
WALASZKO KASZKA- 35
WALASZKOWA WDOWA- 74
WAWRZESZKO MARCIN – 106
WIACEK ANTON – 98
WIĄCEK BARTEK- 14
WINNICKI ALEKSANDER- 211
WIĄCEK JAŚKO – 107
WIACEK JENDRZEJ – 143
WIĄCEK JOZEF – 151
WIĄCEK MATHEUSZ- 160
WIĄCEK MICHAŁ – 177
WIĄCEK STACH – 78
WIĄCEK STACH – 126
WIĄCEK SZYMEK- 148
WIĄCEK SZYMEK – 178 B
WRÓBEL JAŚKO- 116
WRÓBEL JAŚKO- 117
WRÓBEL JÓZEF- 224
ZAWADSKY PAWEŁ- 64
ZŁOTEK MICHAŁ- 223
ZŁOTEK PAWEŁ- 181.

LISTA WŁAŚCICIELI WYZNANIA GREKOKATOLICKIEGO Z LAT 1834-35 Z LACKIEJ WOLI;
ZAJĄC HRYNKO
ZAJĄC IWAN I JACKO
ZAJAC HNAT
IWANOWSKI JACKO
BOSY IWAN
MARYKA IWAN I WASIL
MARCAK WASIL
KANIOWSKI TYMKO
PIASKOWY WASIL
WALASZKO MICHAŁ

URZĘDNICY GMINY LACKIEJ WOLI 1822 ROK.
WIĄCEK ANTEK – PRZEWODNICZĄCY
PAMUŁA TOMEK- DEPUTOWANY
RABIJ SZYMEK- J.W.
HOŁOTA TOMEK – J.W.
JACHURA JASIEK – J.W.
KOSIŃSKI JENDRZEJ- J.W.
GURBA ANTEK – J.W.
SZOT JASIEK – J.W.
PAMUŁA JASIEK- J.W.

URZĘDNICY GMINY LACKIEJ WOLI 1843 ROK.
GNUS MACIEJ- WÓJT
SZCZUREK MICHAŁ – PRZYSIĘŻNY
WIACEK MICHAŁ – J.W.
SZOTT SOBEK – J.W.
SZARUGA MACIEJ – J.W.
RABIEJ MICHAŁ- – J.W.
KOWALSKI JOSEF – J.W.
HAWRYSZCZAK ANTEK- J.W.

WŁAŚCICIELEM LACKIEJ WOLI W POŁOWIE XIX WIEKU BYŁ HRABIA SEWERYN DROHOJEWSKI,I HRABINA HENRYKA DROHOJEWSKA. W 1857 ROKU WEDŁUG SPISU , MIESZKANCÓW W LACKIEJ WOLI BYŁO 932 OSÓB. GRUNTÓW ORNYCH 1669 MORGÓW AUSTRIACKICH, ŁĄK I OGRODÓW – 313 MORGÓW, PASTWISK – 315 MORGÓW, A LASÓW 625 MORGÓW.
W 1864 ROKU LEŚNICZYM PRYWATNYM W LACKIEJ WOLI BYŁ 30 LETNI WDOWIEC FERDYNAND ŁUSAKOWSKI. A PRZEZ 4 LATA / 1861-1865/ RZĄDCĄ EKONOMICZNYM W DWORKU SZLACHECKIM MIESZKAŁ W LACKIEJ WOLI ALEKSANDER RODECKI WRAZ Z ŻONĄ I PROWADZIŁ Z WIELKIM ZAANGAŻOWANIEM MAJĄTEK DZIEDZICA LACKIEJ WOLI ZYGMUNTA DROHOJOWSKIEGO.

Opracował Adam Kosiński

SPIS WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW I GRUNTÓW W LACKIEJ WOLI 1787 ROK

1. IWAN BOSY
2. WASYL PIASKOWY
3. IWAN MARYJKA
4. IWAN PROCAK
5. IWAN ZAIĄC
6. IWAN ZAJĄC
7. MICHAŁ ZAJĄC
8. MICHAŁ GURBA
9. WAWRZKO KWIATEK
10. MIŚKO NIECHAJ
11. WOJTEK PUCHALAK
12. WOJTEK NIECHAJ
13. FRANEK NIECHAJ
14. MACIEK NIECHAJ
15. KUBA ZŁOTEK
16. TOMASZ ZŁOTEK
17. WALDEK NIECHAJ
18. MACIEK I ŁUKASZ ZŁOTEK
19. FRANEK,WALEK,KAZIK ZŁOTEK
20. ANTEK JAROSZ
21. JASIEK SZECHYŃSKI
22. TOMASZ KRÓLIK
23. MACIEK BARTCZYSZYN
24. PIOTR GAWEŁ
25. KAZIK KLEBAN
26. KASPER RACZEK
27. ADAM KLEBAN
28. SZYMEK HERZAKA
29. MICHAŁ HERZAKA
30. PAWEŁ HERZAKA
31. MIŚKO HOŁOTA
32. MARCIN CITKA
33. FRANEK CITKA
34. JAKUB KOPACZ
35. JASIEK KLEBAN
36. WOJTEK KLEBAN
37. STACH HERZAK
38. FRANEK KLEBAN
39. MICHAŁ CZYŻOWSKI
40. ANTEK MUZYKA
41. WOJTEK GURBA
42. HANKA / ANNA/ SZCZUREK
43. BŁAZEJ KOPACZ
44. WOJTEK I JENDRZEJ SZCZUREK
45. BŁAZEJ WALASZKA I ŁUKASZ SZCZUREK
46. SZYMEK I SOBEK PETRYNOW
47. ŁUKASZ KOZIOŁ
48. PAWEŁ TOMSZA
49. WOJTEK KOPACZ
50. MATYS SYMECZEK
51. JASIEK I MACIEK CZYŻOWSKI
52. MACIEK PASTERNICKI
53. KAZIK KLEBAN
54. WAWRZKO I IGNACY SZARUGA
55. ŁUKASZ SZARUGA
56. ANTEK CZYŻOWSKI
57. ?
58. KAZIK GÓRNIAK
59. BŁAZEJ DZUBA
60. JACEK DZIUBA
61. KAZIK I SOBEK DZIUBA
62. WAWRZKO DŁUGOSZ
63. JÓZEF DZIADKA
64. JÓZEF BŁACH
65. MATYS TELEWA
66. WAWRZKO GNUS
67. MACIEK GNUS
68. JÓZEF GNUS
69. MATYS GNUS
70. STACH GNUS
71. MACIEK BĄK
72. ANKA SZARUZYNA
73. JÓZEF ZAWADZKI
74. DOMIN KULAWIEC
75. WOJTEK GÓRNIAK
76. ?
77. SZYMEK NAJDZIAK
78. BARTEK SZCZEPANISZYN , JACHA
79. TOMEK WRÓBEL
80. DOMIN I MACIEK KOWALSKI
81. KSZYCH KOWALSKI
82. SZYMEK I JÓZEF KOWALSKI
83. WALEK I JĘDRZEJ WRÓBEL
84. BŁAZEJ SZINIARSKI
85. JASIEK I JAKUB / BRACIA/ KOSIŃSKI
86. TOMASZ KOSIŃSKI / KOZIŃSKI?/
87. TOMASZ I WOJTEK KUPRÓW
88. KAZEK DOMAGALSKI
89. WALEK PUDKOWSKI
90. KARCZMA SKARBOWA
91. MACIEK OLSZYNIAK I JASIEK MIKODA
92. PIOTR PAMUŁA
93. TOMEK I FRANEK DZIUBA
94. SZYMEK BEDNARZ
95. MICHAŁ KRAWIEC
96. WOJTEK DUMA
97. PUSTKA – WDOWA SUROWY
98. FRANEK KRZYCH
99. GRZECH JEDYNAK
100. WALEK PILCH
101. BŁAZEJ I STACH SUROWY
102. STACH MACIEJKO
103. BENEDYKT PAWŁOWSKI
104. FRANKA WDOWA PO KUBIE MACIOWA
105. JASIEK MACIOWY
106. BŁAZEJ MACIOWY
107. IWAN KRAWIEC
108. WOJTEK DUMKA
109. JASIEK HAWRYSZCZAK
110. WOJTEK STEPANEK
111. ANTEK KOZAK
112. STACH HOŁOTA
113. MARCIN PIETRAKI
114. MARCIN WAWRZESTA
115. ANTEK TELEWA
116. OLEXY ZACHARKA
117. ANTON WASYLISZYN
118. FEDEK I IWAN ANDRUCHOWY
119. MARCIN MAZUR
120. ?
121. MACIEK KRÓLIK
122. BŁAZEK KRÓLIK
123. KAZIK KRÓLIK
124. JĘDRZEJ KOWAL
125. JÓZEF WRÓBEL
126. FRANEK WRÓBEL
127. JAN WRÓBLEWSKI
128. MICHAŁ NOWAKOWSKI
129. WOJTEK I HANKA TELEWA
130. ANKA STEPANKOWA
131. ?
132. WALEK SZARUGA
133. KASPER KOWALSKI
134. WASYL PEREPELICA
135. STACH HAWRZYSZCZAK
136. TYMEK TYRAŃSKI
137. MARCIN I MACIEJ RABIEJ
138. WOJTEK RABIEJ
139. JASIEK RABIEJ
140. SZYMEK RABIEJ
141. FRANEK WIACEK
142. KUBA KAZIMIERCZYSZYN?
143. MACIEK PAMUŁA
144. SOBEK SZOT
145. FRANEK KOZIŃSKI / KOSIŃSKI ?
146. PAWEŁ KOWAL
147. WAWRZEK SZOT
148. ANTEK LEGOWIEC
149. JACEK TELEWA
150. BARTEK PAMUŁA
151. HANKA STEPANKOWA
152. SOBEK SZOT „ GŁUCHE”
153. FRANEK PAMUŁA
154. FRANEK I STACH PAMUŁA
155. SOBEK PAMUŁA
156. GRZECH PAMUŁA
157. JAŚ WIĄCEK I KAZIK MARTYSZYN
158. PAWEŁ KONIECZNY
159. ?
160. GASPER WIĄCEK
161. TOMEK KRÓLIK
162. JASIEK JACHURY
163. FRANEK I MACIEK BRACIA JACHURY
164. KAZIK GIERCZUSKI
165. WOJTEK PAMUŁA
166. BŁAZEJ GARDECKI
167. WOJTEK KOWAL
168. FOLWARK DWORSKI
169. ?
170. ?
171. JAKUB BŁACH
172. ŁUKASZ DZIADKA
173. ?
174. STACH KOWAL
175. KAZIK ZŁOTEK I WAWRZEK WIĄCEK
176. SOBEK SZCZUREK I WOJTEK SOBASIUKA / SOBASICZKA?/
177. MACIEK KOWAL I SOBEK KLEBAN
178. ?

Ponadto w spisie figuruje kilka osób , którym niestety nie można przypisać miejsca zasiedlenia; MARCIN SZELĄG / Z RUDNIK ?/, SOBEK JOGURSZCZYN,DOMIN HAWRYSZYSZCAK, ANTEK KRÓLIK, ANTEK PAMUŁA,BARTEK ANTONISZYN,ANTEK I ANKA PUCHALAK,WDOWA JANKA KOPRUSZCZANKA,FRANEK I MAĆKO JACHURY, ANTEK PAMUŁA,KUBA HOŁOTA.

WEDŁUG AKT PARAFII W MOŚCISKACH W LACKIEJ WOLI W LATACH 1743-45 MIESZKAŁO 518 WIERNYCH OBRZĄDKU RZYMSKOKATOLICKIEGO UPRAWNIONYCH DO SPOWIEDZI I KOMUNII WIELKANOCNEJ / LICZBA DZIECI NIE PODANA/, NATOMIAST W ROKU 1785 BYŁO UPRAWNIONYCH DO SPOWIEDZI 605 OSÓB , OPRÓCZ TEGO BYŁO DZIECI 189 , CO DAJE SUMĘ 794 WIERNYCH.
WEDLUG INNYCH ŻRÓDEŁ STATYSTYCZNYCH OPRACOWANYCH PRZEZ ZDZISŁAWA BUDZYŃSKIEGO W 1785 W LACKIEJ WOLI MIESZKAŁO 920 KATOLIKÓW, 80 GREKOKATOLIKÓW ORAZ 10 OSÓB WYZNANIA ZYDOWSKIEGO.

W 1787 ROKU WÓJTEM LACKIEJ / TITOWEJ/ WOLI BYŁ WOJCIECH NIECHAJ , A PRZYSIĘGŁYM SZYMEK BEDNARZ. 1 ŁAN ZIEMI BYŁ TAKŻE W POSIADANIU FRANCISZKA DOBNICKIEGO I JEGO ŻONY , NATOMIAST DO PROBOSZCZA MOŚCICKIEGO NALEŻAŁA W LACKIEJ WOLI ŁĄKA ZWANA „KOPAŃ”. INNĄ CIEKAWOSTKĄ JEST ŻE W 1767 ROKU BŁONIA NALEŻĄCE DO LACKIEJ WOLI ZOSTAŁY PODZIELONE NA DWIE CZĘŚCI – ½ OTRZMAŁA LACKA WOLA , A ½ OTRZYMAŁ TRZCIENIEC.

OPRACOWAŁ ADAM KOSIŃSKI.

Alfabetyczny spis właścicieli 1820-1822

NR. WŁAŚCICIEL NR.DOMU
———————–
1. BEDNARZ MARCIN 7
2. BEDNARZ KAZIK 85
3. BŁACH /BŁAZEK WOJTA 55
4. BĄKOWA MARYNA 62
5. BOSY IWAN
6. CIEŚLA BŁAZEK
7. CZYŻOWSKI FEDKO
8. CZYZOWSKI JUZEF
9. CZYZOWSKI KAZIK
10. CIEŚLA SZYMEK 79
11. DŁUGOSZ JASIEK 53
12. DUMA IWAN 87
13. DOM ARORIALNY
14. DWÓR BALICKI
15. DWÓR HODYŃSKI
16. DWÓR LACKA WOLA
17. DZIADEK JUZEF 163
18. DZIADEK WOJTEK 174
19. DZIUBA JASIEK 44
20. DZIUBA JOZEF 36
21. DZIUBA SIMON / SZYMEK/ 10
22. DUMA JASIEK
23. FRANUSIOWA FRANKA 89
24. GAWEŁ MIKOŁAJ I STACH 184
25. GARDECKI WALEK 76?
26. GARDECKI JASIEK 46
27. GNUS MARCIN 61
28. GNUS MICHAŁ 59
29. GNUS PAWEŁ 150
30. GNUS WALENTY/N 57
31. GROMADA
32. GURBA JAN I ZOFIA 32
33. GURNIAK JAN I BŁAZEK 66
34. GURNIAK JASIEK 126
35. GURNIAK STACH 176
36. HAWRYSZAK DOMINIC I ANTEK 172
37. HAWRYSZAK JAN 159
38. HERZAKOWA MARYNA 42 / HOŁOTA JÓZEF/
39. HERZAKOWA ROZALIA /RUZIA/ 20 / GURNIAK KAZIK/
40. HERZAK MICHAŁ I JUZEF 21
41. HOŁOTA KUBA I WOJTEK 22
42. HOŁOTA TOMEK 77 ?
43. HE/Y/RCZAK KRZYCH 28
44. HOŁOTA SOMKO
45. JACHURA JAN /JASIEK/ 154
46. JANEK ? ANTEK JACH 13
47. JENDRUCHÓW HRYNKO 186
48. IWANOWSKI ? JACKO
49. KAŁUŻNY ANTON 109 / RABIY WOJTEK/
50. KANIOWSKI TYMKO/TOMKO/
51. KLEBAN ADAM I MICHAŁ 164
52. KLEBAN FRANEK 89 / KOPACZ JÓZEF /
53. KLEBAN JACOB/ KUBA/ I JEDRUCH 30
54. KLEBAN ŁUKASZ 18
55. KLEBAN MACIEJ 27
56. KLEBAN PIOTR 170
57. KLEBAN SEBASTIAN / SOBEK/ 25
58. KLEBANOWA TERESA I SZCZUREK WAWRZEK
59. KLEBAN WOJTEK 268
60. KOHL JAKOB 17
61. KOPACZ WAWRZEK /WRZYN/ 90
62. KOPACZ KRZYCH 44
63. KOSIŃSKI JASIEK MŁODY 40
64. KOSIŃSKI JASIEK 48
65. KOSIŃSKI JÓZEF ,MAĆKO I MICHAŁ 76/101 ?
66. KOSIŃSKI WOJTEK 76/45 ?
67. KOWALSKI GRZECH 195 / RABIJ BŁAZEK /
68. KOWALSKI JASIEK 73
69. KOWALSKI JUZEF 72
70. KOWALSKI JUZA PARTARYLO
71. KOWALSKI KUBA 70
72. KOWALSKI MATHIAS
73. KOWALSKI WOJTEK 41
74. KOWALSKI TOMEK 146 / SZARUGA WOJTEK/
75. KOWALCZYN TOMEK 133 /RABIJ WAWRZEK/
76. KOZAK MATYS 162
77. KRULIKOWA HALKA 114
78. KRULIK JASIEK 12 / CITEK ANTEK/
79. KRULIK JEDRZEJ 191 / HOŁOTA GAWEŁ/
80. KRULIK KRZECH 181 / KLEBAN ANDRIJ/
81. KRULIK PAWEŁ 171
82. KRULIKOWA RUZIA
83. KRULIK STACH 180
84. KRULIK WOJTEK 9
85. KRULIKIEWICZ JASIEK 110
86. KRULIKIEWICZ WOJTA 88
87. KULAWIEC JUZEF I WOJDA 103
88. KULAWIEC WOJTA 11
89. KWIATEK SZYMEK 29 / KEDZIORA SZYMEK/
90. KUSIŃSKI ANTON?
91. KOSIŃSKI JENDRZEJ
92. KARCZMA DWORSKA
93. KARCZMA SKARBOWA
94. ŁABA JASIEK 183
95. MACIEJOW WALEK
96. MACIEWICZ ? 112
97. MACIEYKOW FRANEK 93
98. MACIEYKOW JUZEF
99. MACIOWA FRANKA WDOWA
100. MACIOW CHOMASZ
101. MACIOSKI CHOMA 97
102. MACIOWSKI THOME
103. MARYKA IWAN
104. MARYKA WASYL
105. MUZYKANT STEFAN
106. MACIUW STACH
107. NAYDZIAK SZYMEK 68
108. NAYDZIAK WOYTEK 86
109. NIECHAJ BŁAZEK 2
110. NIECHAJ KUBA 152
111. NIECHAJ TOMKO 35
112. NIECHAJ PETER 5
113. NIECHAJ TOMEK HERZAKUW 19
114. NIECHAJ WALEK 6
115. NIECHAJ WAWRZEK 4
116. NIECHAJ WOJTEK 149
117. PAMUŁA ANTEK 169
118. PAMUŁA BŁAZEJ 134
119. PAMUŁA FRANEK 145
120. PAMUŁA JAGA KALARYNA 54
121. PAMUŁA JEDRUCH 139
122. PAMUŁA JEDRUCH 156
123. PAMUŁA MICHAŁ 175
124. PAMUŁA GUMIENNY 126
125. PAMUŁA THOMEK 141
126. PAMUŁA JASIEK
127. PASTERNICKI KAZIK 52
128. PETRINA JAN 121
129. PIASKOWY WASYL
130. PROBOSTWO MOŚCISKIE
131. PUDŁOWSKI JAN 118
132. BARŁARZ ?
133. RABIJ BŁAZEJ 128 / KOWALSKI JENDRZEJ/
134. RABIJ JASIEK 37 / CZYZOWSKI JENDRZEJ/
135. RABY JÓZEF 131
136. RABEJ KUBA 99
137. RABY MACIEJ 100 / WIACEK JĘDRZEJ/
138. RABEJ MICHAŁ 132
139. RABEJ SZYMEK 130
140. RACZEK WAWRZEK 3
141. SOBUSICZKOWA MAGDA 69
142. STEFANISZYN JEDZREJ 15
143. SZARUGA JASIEK 120 / KOWALSKI MICHAŁ/
144. SZARUGA JASIEK I JACEK 118
145. SZARUGA MACIEK 185
146. SZARUGA WALEK 106
147. SZARUGA WAWRZEK 63 / SZCZEPANEK FRANEK/
148. STEFANEK JENDRUCH 103
149. STEFANEK TOMEK 101
150. SZCZUREK JĘDRUCH 169
151. SZCZUREK ŁUKASZ 80
152. SZCZUREK MATIAS I MACIEJ 33
153. SZCZUROWSKI WOJTEK 58
154. SZOT JASIEK I MATIAS 122
155. SZOT SOBEK 135
156. SZOT STACH 153
157. SZYMCZEK WOJTEK 170
158. ŚWINIARSKI BŁAZEK 94
159. ŚWINIARSKI TOMEK
160. ŚWINIARSKI WOJTEK
161. TELEWA MAT ? IAS
162 TELEWICKA ZOFIA
163 TYRAŃSKI JAŚKO 137
164 TOMSZA WALEK
165 WALASZKO MICHAŁ
166 WAWRZESTA WAWRZEK
167 WIĄCEK ANTEK 160
168 WIĄCEK ANTEK STARY 148
169 WIACEK FRANEK 142
170 WIĄCEK JOZEF
171 WIĄCEK MICHAŁ 147
172 WIĄCEK STACH 78
173 WIĄCEK WAWRZEK 177
174 WRUBEL ANDRUCH
175 WRUBEL JUZEF 117
176 WROBEL PIOTR 116
177 WAWRZESTA ANTEK
178 ZAJAC HRYNKO
179 ZAJAC HNAT
180 ZAJAC IWAN
181 ZŁOTEK MACIEK 161
182 ZŁOTEK MIKOŁAJ I MISIEK 166
183 ZAWADZKI PAWEŁ 64
184 ZŁOTEK WALKO

WŁASCICIELEM DÓBR LACKIEJ WOLI W TYM CZASIE BYŁ STANISŁAW BIAŁOBRZESKI. W GMINIE URZĘDOWALI ; ANTEK WIĄCEK – PRZEŁOZONY , TOMKO PAMUŁA – DEPUTOWANY, ORAZ PRZYSIĘGLI ; SZYMEK RABIEJ, TOMEK HOŁOTA,JASIEK JACHURA,JĘDRZEJ KOSIŃSKI, ANTON GNUS,JASIEK SZOT,JASIEK PAMUŁA.
KOWALEM BYŁ JASIEK PAMUŁA, KARCZMĘ PROWADZIŁ KOSINSKI JAŚKO „ SZYNKORZ”, WIĄCEK ANTEK BYŁ ŻOŁNIERZEM, GURNIAK JASIEK BYŁ” FURMANEM,” NATOMIAST PAMUŁA JĘDRZEJ TO „KRAWCOWY”.

W LACKIEJ WOLI W OMAWIANYM OKRESIE ISTNIAŁY TAKŻE TAK ZWANE” PUSTKI” – OPUSZCZONE / PRZENIESLI SIĘ DO INNYCH LUB ZAMIESZKALI Z INNYMI RODZINAMI/ ORAZ ZNISZCZONE CHAŁUPY, DOMY ,OGRODY . WCZEŚNIEJ W NICH ZAMIESZKIWALI NASTEPUJĄCY GOSPODARZE;
1. ANTONISZYN
2. BŁACH JÓZEF
3. BĄK MACIEK
4. CITEK FRANEK
5. CITEK MARCIN
6. CZYŻOWSKI JACEK
7. DŁUGOSZ FRANEK I WAWRZEK
8. DZIADEK JUZEF
9. DZIUBA JACEK
10. DZIUBA KAZIK
11. GAWEŁ PIOTR
12. GURBA JĘDRUCH
13. GURBA WOJTA
14. GURNIAK KAZIK 65
15. HERZAKA MICHAŁ 208
16. HAWRYSZAK MICHAŁ
17. HERZAK PAWEŁ
18. HERZAK STARY
19. HERZAK SZYMON
20. JACHURY FRANEK
21. JACHURY MACIEK
22. JEDYNAK GRZECH
23. KOSINSKI JAKUB I JASKO
24. KLEBAN JASKO
25. KLEBAN KAZIK
26. KLEBAN MACIEK
27. KOPACZ ANTEK
28. KOPACZ BŁAZEK
29. KOPACZ JAKUB
30. KOPACZ SZYMEK
31. KOSINSKI JEDRZEK
32. KOSINSKI TOMKO DOM SPALONY
33. KOWALSKI JUZA
34. KOWALSKI MACIEK
35. KOWALSKI SZYMEK
36. KOWALSKI TOMEK
37. KOZAK ANTEK
38. KRULIK TOMEK
39. KRZYCH FRANEK
40. KULAWIEC DOMIN
41. KUPRA TOMKO I WOJTEK
42. KWIATKOWSKI WAWRZEK
43. MACIEYKO STACH
44. MACIOWY JASKO
45. NIECHAJ MAĆKO
46. NIECHAJ MISKO
47. NIECHAJ WOJTEK
48. NOWAKOWSKI MICHAŁ
49. OLSZYNIAK MAĆKO 82
50. PAMUŁA JOZEF I RODZINA ? 144 ZMARLI NA ZARAZĘ ?
51. PAMUŁA FRANEK 144 TO SAMO
52. PAMUŁA MACIEK
53. PAMUŁA PIOTR
54. PASTERNICKI MACIEK
55. PETRYNA SZYMEK
56. PUCHALAK WOJTEK
57. PUCHALAK WITEK
58. PUDŁOWSKI WALEK
59. ROMANIEC WASYL
60. SZARUDZA ?
61. SZARUDZA ? KAZIK
62. SZARUGA MACIEK
63. SZARUGA WAWRZEK
64. SZARUZYNA ANNA
65. SZURKA ? BŁAZEK
66. SZCZUREK ŁUKASZ
67. SZCZUREK WOJTEK 45
68. SZOT WAWRZEK
69. ŚWINIARSKI BŁAŻEJ
70. SZYKA ? STEFAN
71. TOMZA? PAWEŁ
72. WALASZKA BŁAZEK
73. WIĄCEK JASIEK
74. WOJTU ? IWAN
75. WOJTU ? PETR
76. WRÓBEL ANDRZEJ
77. ZAJAC JACEK
78. ZŁOTEK KAZIK.

OPRACOWAŁ. ADAM KOSIŃSKI.

Trzy Ziemie – Feliks Konarski

Feliks Konarski (pseud, Ref» Ren) 1907- 91; pisarz, aktor, kierownik artystyczny i literacki teatrów rewiowych; więzień łagrów, następnie w armii gen. Władysława Andersa (1892 – 1970); autor słów pieśni: Czerwone maki na Monte Cassino; po wojnie na emigracji.

Od lat, jakże długich i trudnych, ta sama W sercu troska,
Że tam gdzieś zostały trzy Ziemie: Wileńska, Wołyńska i Lwowska.
Jak w nowych księgach pielgrzymów i genezie naszego tułactwa w
trzy Ziemie, trzy ofiary największego w świecie łajdactwa.

Wymazali, skreślili z mapy, Oddzielili drutów zasiekiem,
Nie mieli kruszyny litości nad ziemiąi nad człowiekiem.
Człowieka wygnali z ziemi, ziemię człowiekowi wydarli.
Zostali w ziemi ci tylko, którzy kiedyś wolnymi tu zmarli.

Kara ludzka ich nie dosięgła, nie ulęin się przeto i boskiej –
i plądrująi chodzą po Ziemi Wileńskiej, Wołyńskiej i Lwowskiej.
Wykarczować by chcieli korzenie, przeoraliby ziemie do spodu,
żeby nie tu nie mogło przypomnieć jej przeszłości i tego narodu,
który w Ziemie te wrósł od prawieków, który był tu od dziadów ~ pradziadów,
żeby nikt nie odnalazł tu więcej – raz na zawsze zatartych śladów.

Przesiedlili, przegnali, wywieźli, Oddzielili dusze od ciała,
zapomnieli tylko ojednym, przeoczyli, że ziemia została,
Ziemia, której ni wygnać, ni wywieść, z której nadal z nadejściem wiosny,
zielonością w niebo strzelają: buki, klony, topole i sosny.

Bo już gaj się rozszumiał, rozgadał po dawnemu wileńską brzozą.
Łatwo było wywieźć człowieka, ale brzóz ~ wszystkich brzóz nie wywiozą!
A tu las się po lwowska rozśpiewał i po człowieku została scheda. „ ..
Łatwo było wysiedlić człowieka, ale lasu wysiedlic’ się nie da.

A tu chabry wśród zbóż modrookie barwiły tę ziemię żałosną,
Łatwo było wyplenić człowieka, ale chabry na nowo wyrosną,
Ani słońca nikt przegnać nie zdoła, ani wiatru nikt nie wyrzuci,
bo i słońce na nowo zaświeci, bo i wiatr tu na nowo powróci.

Miasto da się przemienić, przestawic’, można z każdą rozprawić się wioską,
Ale ziemia wciąż Ziemią zostanie tą Wileńska, Wołyńska i Lwowską!
I zostaną w tej ziemi mogiły, i te prochy zostaną i kości –
Jako symbol dawnego dziedzictwa, jako prawo odwiecznej własności.

I gdy człowiek po latach tułaczki, wróci tu z własnym synem lub wnukiem,
I usiądzie znużony wędrówką pod modrzewiem, topola czy bukiem,
na tej ziemi żyjącej i żywej ~ wtedy nagle usłyszy z daleka,
jak doń las po wołyńsku zagada. „ jak po lwowsku zaszumi mu rzeka. .,
która burze naj gorsze przetrwała. O tej Polsce na części rozdartej,

z mapy świata zmazanej – a przecież znów całej. I wtedy zrozumie,
że ta ziemia, najmilsza, go wita! I usłyszy W głębi po szumie
jak raduje się jego powrotem, czekająca na niego, ojcowska,
jego ziemia, za którą tak tęsknił… ta Wileńska, Wołyńska i Lwowska,

Feliks Konarski ~ w 25 – tą rocznicę bitwy 0 Monte Cassino. ”Czerwone maki na Monte Cassino …” Ćwierć wieku koledzy za nami, bitewny ulotnił się pył. I klasztor białymi murami, na nowo do nieba się wzbił. Lecz pamięć tych nocy upiornych i krwi, co przelała się tu – odzywa się w dzwonach klasztornych grających poległym go snu,

Tarnów, dnia 20.02.2007 r.