Spis poddanych wsi Tytowej seu Lackiej Woli rok 1771 .

WALEK  WIĄCEK                                                         WAWRZEK  SZARUGA
PAWEŁ KONIECZNY                                                    WOJTEK TELEWA
JASIEK WIĄCEK                                                          ANTEK BŁACH
SOBEK PAMUŁA Z STACHEM                                   WALEK DZIADKOW
BARTEK PAMUŁA Z FRANKIEM                             WAWRZEK DŁUGOSZ
TOMEK KRULIK                                                            SOBEK DZIUBA
JĘDREK PAMUŁA                                                          PAWEŁ DZIUBA
ANTEK ŁĘGOWIEC                                                        MACIEK SZYMECZKOW
WAWRZEK SZOT                                                          ANTON KLEBAN
JAKOB MAGDZIN                                                          SZYMEK PETRYNA
FRANEK MUZYKA                                                          KOZACZYNA WDOWA
FRANEK GURBA                                                      SZCZURKOW   BRACI     5
IWASIO KRAWIEC                                                         WOJTEK GURBA
BŁAZEK MACIOW                                                          MICHAŁ CZYŻOWSKI
JAKOB I JOZEF MACIOWIE                                             MACIEK KLEBAN
TOMEK DZIUBA                                                             FRANEK KLEBAN
JOZEF KŁAK                                                                  MAGDA GAWŁOWA
SOBEK BAŁA                                                                 WOJTEK KLEBAN
MACIEK BARAN                                                             SZYMEK KOPACZ
MACIEK DOMAGALSKI                                                    JAKOB KOPACZ
JĘDRZEJ KUPER                                                             MACIEK HERZAG
JĘDREK DZIUBA                                                  MICHAŁ HERZAK  Z JAKOBEM
JAKOB KOSINSKI                                                           TOMEK KLEBAN
JEDRZEJ I JASIEK KOSINSCY                                           KLEBANKA WDOWA
BARTEK JACHOW                                                            KASPER RACZEK
SZYMEK MADZIAK                                                          IGNACY SZARUGOW
WOJTEK GORNIAK                                                         BARTCZYCHA  WDOWA
SZYMEK KULHAWIEC                                                       TOMEK KROLIK  Z JAROSZYCH
JAGA SOBKOWA                                                              PROCKO SZYIKA
JAKOB BŁACH                                                                  JASIEK SZEHYNSKI
JASIEK SZARUGA                                                             MACIEK ZŁOTEK
TOMEK ZŁOTEK Z WALKIEM                                      KASKA ZŁOTKOWA
 
ZAGRODNICY
 
SOBEK GURBA                                                     WASIL PEREPELIK Z TYRAŃKĄ
BRACI  NIECHAJOW    3                                               STACH HAWRYSZCZAK
SOBEK KOPRUSZCZAK                                                  RABIEJE    BRACI           4
MISIEK HOŁOTA                                                           FRANEK WIĄCEK
MARCIN CITEK                                                              MACIEK PAMUŁA
JĘDREK KOWAL                                                             JASIEK JACHURA
JASIEK WROBEL                                                            BŁAZEK JACHURA
BRACIA WROBLE    2                                                     SOBEK SZOT
SOBEK JAGASCZYN Z TELEWĄ                                        STEFAN WASILOW
BŁAŻEK STEPANEK
OLEXA ZACHARKO         
 
CHAŁUPNICY
 
SZYMEK KOSINSKI                                                        WAWRZESTA WDOWA 
JASKOWA KRZYWONOSOWA                                           JAN LITWICKI
BŁAZEK SWINIARZ                                                         ANTEK KOZAK
JAGA SOBUSIECZKOWA                                                  JAGA SWIRKOWA
MACIEK CITEK                                                               ŁUKASZ BEDNARZ
SZYMEK KŁAK                                                                 JAKOB HOŁOTA
GRZECH PAMUŁA                                                            WOJTEK DZIUBA
MACIEK GIERCZUK                                                         ANTON DŁUGOSZ
MISIEK DZIUBA                                                               SZYMEK KOCIAŁA
WALEK SZARUGA                                                             TOMEK SZARUGA
REGINA WAWROWA                                                         JAN DYNALOW
MACIEK SZARUGA                                                            MACIEK KWIATEK
 
KARCZMARZE
 
PIETRZYCHA KROLICZKA                                              BŁAZEK SUROWY
MACIEK KOWALSKI                                                      STACH MACIENKOW
KRZYCH KOWALSKI                                                       ANTEK TELEWA
MACIEK  2  KOWALSKI                                                 PIOTR TYMECZKOW
WALEK WROBEL                                                           ANTEK WASILOW
MACIEK OLCHOWIAK                                                     PIOTR JACHOW
JEDREK PAMUŁA                                                             IWAN ANDRUCHOW
WOJTEK SWIRK                                                             MARCIN  DZIKI
FRANEK MUZYKA                                                             SOBEK WROBEL
GRZECH JEDYNAK                                                           JASIEK KROLIK
WALEK PILCH                                                                  BŁAZEK KROLIK
 
INWENTARZ  TYCH DÓBR KRÓLEWSKICH ZOSTAŁ SPISANY PO SMIERCI  „WŁASCICIELA- DZIERŻAWCY „JANA KLEMENSA BRANICKIEGO  KASZTELANA KRAKOWSKIEGO , HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO , KTÓRY POZOSTAWIŁ PO SOBIE WDOWĘ IZABELLĘ Z PONIATOWSKICH BRANICKĄ.
W IMIENIU BRANICKICH  KOMISARZEM TYCH DÓBR BYŁ JAN BROMIRSKI MIECZNIK PŁOCKI.
W 1771  ROKU WÓJTEM BYŁ WTEDY ANTONI DŁUGOSZ  ,  A LEŚNYMI  TOMEK KROLIK , JASIEK  I  BŁAŻEK  JACHURA.
W TYTOWEJ WOLI BYLI TEŻ  TKACZE  NIESTETY INWENTARZ Z IMIENIA I NAZWISKA ICH NIE WYMIENIA.
Z KARCZMARZY WYBIERALI CO ROKU 4 OSOBY , KTÓRZY TO „PODRÓZOWALI ”   STATKIEM Z PORTU SOŚNICA NAD SANEM DO DÓBR INNYCH MAJATKOWYCH BRANICKICH  DO BIAŁEGOSTOKU LUB WARSZAWY.
 
NATOMIAST W LUSTRACJI Z 1765 ROKU STAROSTWA MOŚCICKIEGO WYMIENIENI SĄ WYBRAŃCY ŁANOWI; 
UCZCIWY  WALENTY WAWRZEK  SYN  BŁAZEJA   ORAZ 3 BRACIA  STANISŁAW , MATEUSZ I JOZEF  SYNOWIE MAĆKA GRUSZOWEGO  SYN  PO JAKUBIE  / AKT Z 1754 ROKU/
 
OPRACOWAŁ ADAM KOSIŃSKI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *