LACKA WOLA 1832 ROK , I PODDANI PODŁUG OSIADŁOŚCI , TYCHŻE PAŃSZCZYZNA.

1. JASIEK NIECHAY BUBNIAK
2. MACIEK NIECHAY
3. JASIEK NIECHAJOWICZ
4. MISIEK NIECHAY
5. JASIEK NIECHAYCZYK
6. MACIEK KĄDZIORA
7. MACIEK ZŁOTEK
8. MARCIN BEDNARZ
9. JASIEK KRUL
10. JACEK SZARUGA
11. JOZEF HOŁOTA
12. ANTEK CYTYK
13. KRZYS KRUL
14. STACH KRUL
15. MACIEK SZARUGA
16. JOZEF GAWEŁ
17. MICHAŁ HOŁOTA
18. MICHAŁ RACZEK
19. JASIEK ŁABA
20. TOMEK NIECHAY
21. TOMEK HYZAK
22. MICHAŁ HYŻAK
23. JASIEK HOŁOTA
24. KUBA HOŁOTA
25. JASIEK KLEBAN
26. MACIEK SOBKOW KLEBANOW
27. WAWRZEK KOPACZ
28. JASIEK KOPACZ
29. MACIEY KLEBAN
30. KRZYCH HYŻAK
31. WOYTEK KOSINSKI
32. BŁAZEK KLEBAN
33. MICHAŁ KLEBAN
34. MARCIN SZCZUREK
35. MACIEK GURBA
36. JAGA SZCZURYK MACKOWA
37. KASKA WAŁASZKOWA
38. JASIEK SZCZUREK PO ŁUKASZU
39. JASIEK SZCZUROWSKI
40. FRANEK PIETRYNA
41. MAGDA PIETRYNA WDOWA
42. WALEK TOMSZA
43. JASIEK KOPACZ
44. JAGA SZCZURKOWA MACKOWA
45. FRANEK SZYMECZEK
46. WOYTEK NAYDZIAK
47. JASIEK DZIUBA
48. FRANEK SZCZUREK
49. STACH GURNIAK
50. JASIEK DŁUGOSZ
51. SZYMEK KWIATEK
52. JOZEF DZIUBA
53. WOYTEK BĄK
54. WAWRZEK SZARUGA
55. PAWEŁ ZAWADZKI
56. FRANEK DORA
57. MICHAŁ KULAWIEC
58. JASIEK GURNIAK
59. FRANEK SOBOCISZEK
60. WOYTEK DZIADEK
61. SZYMEK NAYDZIAK
62. JASIEK DOBROWOLSKI
63. WAWRZEK MICIAK
64. BŁAZEK RABIEY SZYMKÓW
65. MACIEK GARDECKI
66. KAZIK BEDNARZ
67. JASIEK KOSINSKI MŁODY
68. JĘDRYK RABIY
69. JĘDRZEY STEFANEK
70. JACEK JACHURA
71. BARTEK KUPER
72. WOYTEK KOWALSKI
73. JASIEK KOSINSKI SZYNKARZ
74. SZYMEK CIEŚLA
75. JAN DUMA
76. WAWRZEK WIĄCEK
77. HRYŃKO ZACHARKO
78. JOZEF PAMUŁA
79. JASIEK PAMUŁA
80. WALEK GARDECKI
81. JĘDRZYK PAMUŁA TOMKO
82. KASKA GARDECKA WDOWA
83. WOYTEK RABIEY
84. BŁAZEY SWINIARSKI
85. FRANKA GURNIAKOWA
86. WAWRZEK KOWAL
87. WOYTEK KRULIKIEWICZ
88. STACH MACIOW
89. TOMEK MACIOWICZ
90. WOYTEK MACIOW
91. MICHAŁ SZCZUREK
92. JASIEK WRUBEL UŁAN
93. MATUSZ KOZAK
94. MICHAŁ PAMUŁA
95. KUBA KOWALCZYN
96. JASIEK HAWRYSZCZAK
97. JASIEK KOWALCZYN
98. JĘDRYK KRULIKIEWICZ
99. MACIEK KOWAL
100. MICHAŁ RABIY
101. JÓZEF WRÓBEL PAROBEK
102. JASIEK PUDŁOSKI
103. ADAM PUDŁOSKI
104. JOZEF MACIENKÓW
105. MARYNA PIETRYNOWA
106. KAZIK CZYZOWSKI
107. JACKO TYRANSKI
108. ANTEK HAWRYSZCZUK
109. FRANEK WIĄCEK
110. MACIEK PAMUŁA
111. SOBEK SZOT
112. JADWIGA SZOTOWA
113. MICHAŁ GURNIAK
114. BASKA NIECHAYKOWA
115. JASIEK JACHURA
116. KASKA GARDECKA
117. JASIEK SZARUGA
118. MARYNA KOLOWA
119. BŁAZEJ RABIY
120. WOYTEK RABIY MARGOSZYN
121. JEDRZYK RABIY
122. SZYMEK RABIY
123. ANTEK RABIY
124. JASIEK KRULIKIEWICZ
125. JASIEK JACHURA
126. JASIEK RABIYCZYK
127. JASIEK KOWAL
128. SZYMEK SZOT
129. MARYNA SZOTOWA
130. JOZEF PAMUŁA
131. STACH TELEWA
132. JASIEK PAMUŁA
133. ADAM PAMUŁA
134. JOZEF PAMUŁA KUBOWY
135. FRANKA PAMUŁOWA
136. JEDRYK SOBKÓW
137. MICHAŁ WIĄCEK
138. ANTEK WIĄCEK WÓJT
139. JOZEF WIĄCEK KASPROWICZ
140. ANTEK WIĄCEK REKRUT
141. LEIBA GRUCHT

II KARCZMARZE -PODDANI PRACUJĄCY PRAWDOPODOBNIE WE DWORZE, NA POCZĄTKU NIE PŁACILI CZYNSZU ROCZNEGO I NIE ODRABIALI PAŃSZCZYZNY ALE WYROKIEM SĄDU ZOSTALI DO TEGO ZMUSZENI.

1. JOZEF DZIADEK
2. FRANEK KOZACZEK
3. KUBA KOWALSKI
4. WALEK GARDECKI
5. BŁAŻEK KLEBAN
6. JOZEF CYTEK
7. JOZEF KOWALSKI
8. KASKA MACKOWA KOWALSKA
9. JASIEK KOWALSKI
10. JOZEF PANTCZAK
11. KAZIK WRUBEL
12. BŁAZEK WRUBEL
13. KASKA JOZEFOWA FRANUSIOWA
14. JOZEF KOWALSKI
15. WOYTEK MACIENKOW
16. MARCIN WAWRZESTA
17. ANTEK WAWRZESTA
18. ANTOSZKO KAŁUSZNIAK
19. WAWRZEK IWANIOW
20. FRANKA PAWŁOWSKA
21. JOZEF DZIADEK
22. MICHAŁ SZCZUREK
23. WAWRZEK KRULIK
24. PIETRYK WIĄCEK
25. JOZEF MACIOW
26. MICHAŁ KRULIK

III PUSTKI PO PODDANYCH / SZCZEGÓŁOWY OPIS PATRZ LACKA WOLA 1820-1822 ROK/
-PO GUDZYM
-PO ZYDZIE JONIE
-WAWRZKU KWIETKU
-JASKU FURMANIE
-ANTKU MATEYKO
-JÓZEF CZYŻOWSKI
-MIŚKU ZŁOTEK
-PO JAROSZU
-TOMKU NIECHAY
-JACKU SZARUDZE
-JEDRZEJU KRULIKU
-JOZEFIE GAWLE
-ŁUKASZU KLEBANIE
-JOZEFIE HYŻAKU
-WOJTKU CYTKU
-ANTKU CYTKU
-BŁAŻKU KOPACZU
-PIOTRZE KLEBANIE
-SOBKU KLEBANIE
-WAWRZKU KOPACZU
-FRANKU KLEBANIE
-JASKU POPOWICZU
-WOJTKU KLEBANIE
-JASKU RABIYA
-PO WDOWIE STEFANISZE
-JOZEFIE CZYZOWSKIM
-JASKU DZIUBIE
-ANTKU KOSINSKIM
-KAZIKU PASTERNICKIM
-KAZIKU DŁUGOSZU
-DZIADKOWKA
-KRZYCHU KOPACZU
-WOYTKU BŁACHU
-SKOTNICZYNA
-JEDREK KOSINSKI
-WOYTKU SZARUDZE
-WOŁKOWA
-TOMKU SZARUDZE
-MACKU BĄKU
-DOROWSKA
-WOYTKU DORA
-JOZEFIE KIELAWICZ
-DOMINIE KULAWIEC
-JASKU GURNIAK
-MACKU GARDECKIM
-PO SWINIARSKIM
-TOMKU STEFANKU
-STACHU WIĄCEK
-BARANOWKA
-MŁOKOSOWSKA
-PUSTKA ŁAN ŻYDOWSKI
-MICHALE PAMUŁA
-MACKU MACIOWYM
-JEDRKU PAMULE
-STEFANOWSKA

DZIEDZICEM LACKIEJ WOLI DO 1831 ROKU BYŁ STANISŁAW BIAŁOBRZESKI / WŁASCICIEL TAKŻE DÓBR WIĘCKOWIC/ CZŁONEK STANÓW GALICYJSKICH , KTÓRY UMIERA, PO NIM PLENIPOTENTEM – PEŁNOMOCNIKIEM DS. MAJATKU LACKA WOLA -TYTOWA W 1832 ROKU JEST STANISŁAW MOSTOWSKI WRAZ Z ŻONĄ KATARZYNĄ Z DOMU BIAŁOBRZESKA. W 1834 ROKU ADMINISTRATOREM MAJĄTKU JEST JÓZEF BIAŁOBRZESKI.
W ROKU 1833 WÓJTEM LACKIEJ WOLI BYŁ KAZIK CZYŻOWSKI, PRZYSIEGLI TO; JACEK SZARUGA, FRANEK DORA BŁACH, W GROMADZIE URZEDOWALI TEŻ; MACIEK SZARUGA , FRANEK PIETRYNA, WAWRZEK KOPACZ, MICHAŁ CHYRZAK, ANTEK WAWRZESTA.

OPRACOWAŁ ADAM KOSINSKI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *