SPIS WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW I GRUNTÓW W LACKIEJ WOLI 1787 ROK

1. IWAN BOSY
2. WASYL PIASKOWY
3. IWAN MARYJKA
4. IWAN PROCAK
5. IWAN ZAIĄC
6. IWAN ZAJĄC
7. MICHAŁ ZAJĄC
8. MICHAŁ GURBA
9. WAWRZKO KWIATEK
10. MIŚKO NIECHAJ
11. WOJTEK PUCHALAK
12. WOJTEK NIECHAJ
13. FRANEK NIECHAJ
14. MACIEK NIECHAJ
15. KUBA ZŁOTEK
16. TOMASZ ZŁOTEK
17. WALDEK NIECHAJ
18. MACIEK I ŁUKASZ ZŁOTEK
19. FRANEK,WALEK,KAZIK ZŁOTEK
20. ANTEK JAROSZ
21. JASIEK SZECHYŃSKI
22. TOMASZ KRÓLIK
23. MACIEK BARTCZYSZYN
24. PIOTR GAWEŁ
25. KAZIK KLEBAN
26. KASPER RACZEK
27. ADAM KLEBAN
28. SZYMEK HERZAKA
29. MICHAŁ HERZAKA
30. PAWEŁ HERZAKA
31. MIŚKO HOŁOTA
32. MARCIN CITKA
33. FRANEK CITKA
34. JAKUB KOPACZ
35. JASIEK KLEBAN
36. WOJTEK KLEBAN
37. STACH HERZAK
38. FRANEK KLEBAN
39. MICHAŁ CZYŻOWSKI
40. ANTEK MUZYKA
41. WOJTEK GURBA
42. HANKA / ANNA/ SZCZUREK
43. BŁAZEJ KOPACZ
44. WOJTEK I JENDRZEJ SZCZUREK
45. BŁAZEJ WALASZKA I ŁUKASZ SZCZUREK
46. SZYMEK I SOBEK PETRYNOW
47. ŁUKASZ KOZIOŁ
48. PAWEŁ TOMSZA
49. WOJTEK KOPACZ
50. MATYS SYMECZEK
51. JASIEK I MACIEK CZYŻOWSKI
52. MACIEK PASTERNICKI
53. KAZIK KLEBAN
54. WAWRZKO I IGNACY SZARUGA
55. ŁUKASZ SZARUGA
56. ANTEK CZYŻOWSKI
57. ?
58. KAZIK GÓRNIAK
59. BŁAZEJ DZUBA
60. JACEK DZIUBA
61. KAZIK I SOBEK DZIUBA
62. WAWRZKO DŁUGOSZ
63. JÓZEF DZIADKA
64. JÓZEF BŁACH
65. MATYS TELEWA
66. WAWRZKO GNUS
67. MACIEK GNUS
68. JÓZEF GNUS
69. MATYS GNUS
70. STACH GNUS
71. MACIEK BĄK
72. ANKA SZARUZYNA
73. JÓZEF ZAWADZKI
74. DOMIN KULAWIEC
75. WOJTEK GÓRNIAK
76. ?
77. SZYMEK NAJDZIAK
78. BARTEK SZCZEPANISZYN , JACHA
79. TOMEK WRÓBEL
80. DOMIN I MACIEK KOWALSKI
81. KSZYCH KOWALSKI
82. SZYMEK I JÓZEF KOWALSKI
83. WALEK I JĘDRZEJ WRÓBEL
84. BŁAZEJ SZINIARSKI
85. JASIEK I JAKUB / BRACIA/ KOSIŃSKI
86. TOMASZ KOSIŃSKI / KOZIŃSKI?/
87. TOMASZ I WOJTEK KUPRÓW
88. KAZEK DOMAGALSKI
89. WALEK PUDKOWSKI
90. KARCZMA SKARBOWA
91. MACIEK OLSZYNIAK I JASIEK MIKODA
92. PIOTR PAMUŁA
93. TOMEK I FRANEK DZIUBA
94. SZYMEK BEDNARZ
95. MICHAŁ KRAWIEC
96. WOJTEK DUMA
97. PUSTKA – WDOWA SUROWY
98. FRANEK KRZYCH
99. GRZECH JEDYNAK
100. WALEK PILCH
101. BŁAZEJ I STACH SUROWY
102. STACH MACIEJKO
103. BENEDYKT PAWŁOWSKI
104. FRANKA WDOWA PO KUBIE MACIOWA
105. JASIEK MACIOWY
106. BŁAZEJ MACIOWY
107. IWAN KRAWIEC
108. WOJTEK DUMKA
109. JASIEK HAWRYSZCZAK
110. WOJTEK STEPANEK
111. ANTEK KOZAK
112. STACH HOŁOTA
113. MARCIN PIETRAKI
114. MARCIN WAWRZESTA
115. ANTEK TELEWA
116. OLEXY ZACHARKA
117. ANTON WASYLISZYN
118. FEDEK I IWAN ANDRUCHOWY
119. MARCIN MAZUR
120. ?
121. MACIEK KRÓLIK
122. BŁAZEK KRÓLIK
123. KAZIK KRÓLIK
124. JĘDRZEJ KOWAL
125. JÓZEF WRÓBEL
126. FRANEK WRÓBEL
127. JAN WRÓBLEWSKI
128. MICHAŁ NOWAKOWSKI
129. WOJTEK I HANKA TELEWA
130. ANKA STEPANKOWA
131. ?
132. WALEK SZARUGA
133. KASPER KOWALSKI
134. WASYL PEREPELICA
135. STACH HAWRZYSZCZAK
136. TYMEK TYRAŃSKI
137. MARCIN I MACIEJ RABIEJ
138. WOJTEK RABIEJ
139. JASIEK RABIEJ
140. SZYMEK RABIEJ
141. FRANEK WIACEK
142. KUBA KAZIMIERCZYSZYN?
143. MACIEK PAMUŁA
144. SOBEK SZOT
145. FRANEK KOZIŃSKI / KOSIŃSKI ?
146. PAWEŁ KOWAL
147. WAWRZEK SZOT
148. ANTEK LEGOWIEC
149. JACEK TELEWA
150. BARTEK PAMUŁA
151. HANKA STEPANKOWA
152. SOBEK SZOT „ GŁUCHE”
153. FRANEK PAMUŁA
154. FRANEK I STACH PAMUŁA
155. SOBEK PAMUŁA
156. GRZECH PAMUŁA
157. JAŚ WIĄCEK I KAZIK MARTYSZYN
158. PAWEŁ KONIECZNY
159. ?
160. GASPER WIĄCEK
161. TOMEK KRÓLIK
162. JASIEK JACHURY
163. FRANEK I MACIEK BRACIA JACHURY
164. KAZIK GIERCZUSKI
165. WOJTEK PAMUŁA
166. BŁAZEJ GARDECKI
167. WOJTEK KOWAL
168. FOLWARK DWORSKI
169. ?
170. ?
171. JAKUB BŁACH
172. ŁUKASZ DZIADKA
173. ?
174. STACH KOWAL
175. KAZIK ZŁOTEK I WAWRZEK WIĄCEK
176. SOBEK SZCZUREK I WOJTEK SOBASIUKA / SOBASICZKA?/
177. MACIEK KOWAL I SOBEK KLEBAN
178. ?

Ponadto w spisie figuruje kilka osób , którym niestety nie można przypisać miejsca zasiedlenia; MARCIN SZELĄG / Z RUDNIK ?/, SOBEK JOGURSZCZYN,DOMIN HAWRYSZYSZCAK, ANTEK KRÓLIK, ANTEK PAMUŁA,BARTEK ANTONISZYN,ANTEK I ANKA PUCHALAK,WDOWA JANKA KOPRUSZCZANKA,FRANEK I MAĆKO JACHURY, ANTEK PAMUŁA,KUBA HOŁOTA.

WEDŁUG AKT PARAFII W MOŚCISKACH W LACKIEJ WOLI W LATACH 1743-45 MIESZKAŁO 518 WIERNYCH OBRZĄDKU RZYMSKOKATOLICKIEGO UPRAWNIONYCH DO SPOWIEDZI I KOMUNII WIELKANOCNEJ / LICZBA DZIECI NIE PODANA/, NATOMIAST W ROKU 1785 BYŁO UPRAWNIONYCH DO SPOWIEDZI 605 OSÓB , OPRÓCZ TEGO BYŁO DZIECI 189 , CO DAJE SUMĘ 794 WIERNYCH.
WEDLUG INNYCH ŻRÓDEŁ STATYSTYCZNYCH OPRACOWANYCH PRZEZ ZDZISŁAWA BUDZYŃSKIEGO W 1785 W LACKIEJ WOLI MIESZKAŁO 920 KATOLIKÓW, 80 GREKOKATOLIKÓW ORAZ 10 OSÓB WYZNANIA ZYDOWSKIEGO.

W 1787 ROKU WÓJTEM LACKIEJ / TITOWEJ/ WOLI BYŁ WOJCIECH NIECHAJ , A PRZYSIĘGŁYM SZYMEK BEDNARZ. 1 ŁAN ZIEMI BYŁ TAKŻE W POSIADANIU FRANCISZKA DOBNICKIEGO I JEGO ŻONY , NATOMIAST DO PROBOSZCZA MOŚCICKIEGO NALEŻAŁA W LACKIEJ WOLI ŁĄKA ZWANA „KOPAŃ”. INNĄ CIEKAWOSTKĄ JEST ŻE W 1767 ROKU BŁONIA NALEŻĄCE DO LACKIEJ WOLI ZOSTAŁY PODZIELONE NA DWIE CZĘŚCI – ½ OTRZMAŁA LACKA WOLA , A ½ OTRZYMAŁ TRZCIENIEC.

OPRACOWAŁ ADAM KOSIŃSKI.