LISTA ALFABETYCZNA MIESZKAŃCÓW LACKIEJ WOLI Z 1852 ROKU

ARORARIUM – KWATERY OFICERSKIE – 80,90,92 /NUMER DOMU /
BEDNARZ JAŚKO- 85
BLACH / BŁACH/ FRANEK – 55
BĄK JÓZEF – 62 A
BĄK SOBEK – 62 B
BĄK WOJTEK-
BZOWSKY JACOB – 166
CIEŚLA SZYMEK – 79
CZYZOWSKI JAŚKO – 43
CITEK ANTON – 12
DŁUGOSZ JAŚKO- 50
DŁUGOSZ JÓZEF- 127 B
DOBROWOLSKY JAŚKO- 13
DROHOJOWSKY SEVERIN-
DUMA JAŚKO- 87
DZIADEK JÓZEF- 163
DZIADEK WOJTEK- 174
DZIUBA JAŚKO- 10
DZIUBA JÓZEF – 38
FRANUSIOW MARCIN -89
GARDECKY MAĆKO – 46
GARDECKI MAĆKO – 194
GARDECKI PETER – 71
GARDECKY WOJTEK – 225
GAWEŁ STACH- 184
GNUS JEDRZEJ- 221
GNUS KASPER – 222
GNUS MARYNA- 61
GNUS MACKO – 60
GNUS MAĆKO- 57A
GNUS MACKO – 57 B
GNUS MICHAŁ- 59
GNUS STACH – 150
GNUS WAWRZEK- 165
GŁUSZKIEWICZ DAMIAN- 105
GURNIAK BŁAZEK- 179
GURNIAK EZEBIUSZ- 120
GURNIAK JAŚKO- 66
GURBA FRANEK- 32
GURNIAK TOMEK- 65
GURNIAK STACH – 176
HAWRYSZCZAK ANTEK- 172
HAWRYSZCZAK JAŚKO- 158
HIRZAK JOZEF – 28
HIRZAKOWA WDOWA- 21 B
HOŁOTA JAŚKO- 77
HOŁOTA JOZEF – 208
HOŁOTA MICHAŁ – 8
HOŁOTA PETER- 82
HOŁOTA WOJTEK – 22
JACHURA JAŚKO- 154 A
JACHURA WALEK- 154 B
JENDRUCHOW JASEK- ?
JURKIEWICZ JAN – 206
KAŁUZNY FEDKO- 220
KAŁUZNY HNAT- 108
KANIKUŁA PAWEŁ – 2
KANIOWSKY HNAT – ?
KAFSA FRANEK- 204
KEDZIORA MACKO – 52
KEDZIORA STACH- 161
KLEBAN JAN – 24 B
KLEBAN JAŚKO – 30
KLEBAN JĘDRZEJ – 171
KLEBAN JAŚKO- 173
KLEBAN JÓZEF- 27
KLEBAN ŁUKASZ- ?
KLEBAN MAĆKO- 25
KLEBAN MICHAŁ- 24 A
KLEBAN MICHAŁ – 164
KOKLOWA MARYNA – 16
KOPACZ JASKO- 44
KOPACZ JOSEF- 39
KOSINSKY FRANEK – 45 B
KOSINSKY JASKO – 48
KOSINSKI MAĆKO- 104
KOSIŃSKI MICHAŁ- 76
KOSIŃSKI WOJTEK – 45 A
KOWALSKI FRANEK- 72
KOWALSKI GASPER- 182
KOWALSKI JASKO- 41
KOWALSKI JASKO – 75 A
KOWALSKI JENDRZEJ – 37
KOWALSKI JÓZEF – 73
KOWALSKI JÓZEF – 91
KOWALSKI KUBA- 70
KOWALSKI MATEUSZ- 75 B
KOWALSKY MATEUSZ- 196
KOWALSKY MICHAŁ- 188
KOWALCZYNA WDOWA- 133
KOWALSKY WOJTEK- 201
KOWALCZYN WOJTEK – 88
KRÓL JAŚKO- 9
KRÓL JÓZEF – 180
KRULIKOWA BAŚKA- 218
KRÓLIKOWA WALKA- 113
KRULIKIEWICZ JENDRZEJ – 191
KRULIKIEWICZ MICHAŁ – 110
KRULIK MICHAŁ- 186
KRULIKIEWICZ WOJTEK – 200
KULAWIECZ MICHAŁ- 11
KUPER KUBA- 31
ŁABA WDOWA- 183
MACIOWSKY BŁAZEK – 96
MACIOW JAŚKO – 169
MACIOW JASKO – ?
MACIEJKO WOJTEK – 93
MACIEJKO WOJTEK- 226
MACIOW WOJTEK – 97
MACIOW STACH – 95
MECIAK WAWRZEK – 136
MOSIOWSKY IWAN – 40
NAYDZIAK IGNAC- 86
NAJDZIAK SZYMEK – 68
NIECHAJ BARBORA- 152
NIECHAJ FRANEK – 4
NIECHAJ JOZEF- 21 A
NIECHAJCZYK JAŚKO- 6
NIECHAJOWICZ JAŚKO- 149
NIECHAJ MICHAŁ – 51
NIECHAJ MIKOŁAJ- 5
NIECHAJ TOMEK- 19
NIECHAJ WOJTEK- 102
PAMULKA ANTEK- 175 B
PAMUŁA BŁAZEK – 147
PAMUŁA FRANEK – 141
PAMUŁOWA JAGA- 54
PAMUŁA JAŚKO- 142
PAMUŁA JAŚKO – 175 A
PAMUŁA JAŚKO – 219
PAMUŁA JĘDRZEJ – 127 A
PAMUŁA MAĆKO- 134
PAMUŁA MICHAŁ – 156
PAMUŁA JOSEF – 144
PAMUŁA SZYMEK – 145
PAMUŁA SZYMEK – 107
PAMUŁA TOMEK – 146
PAMUŁA WAWRZEK- 227
PASTERNICKY JAŚKO- 47
PUDŁOWSKY ADAM- 17
POCHATEK MICHAŁ ?
RABY ?/ RABIJ/ RABIEJ?/ ANTON – 139
RABY AUGUST- 131
RABY BLAZEK – 195
RABY JAŚKO – 217
RABY JAŚ- 155
RABY JASKO – 130
RABY JASKO- 99
RABY JĘDRZEJ- 193
RABY MACKO – 100
RABY MICHAŁ – 132
RABYCZYK JASKO- 168
RABY WAWRZEK- 128
RABY WALEK – 178 A
RABY WOJTEK – 202
RABY WOJTEK – 109
RABYCZYK JAŚKO- 140
RACZEK JASKO- 3
RACZEK JÓZEF- 20
STYSZ SZYMEK – ?
SCHMACHTEL FLOR- 209
SOBOSIKOWA MAGDA- 67
STEFANYSCZYN MATHIAS – 15
STEFAŃKO KASZKA- 101
SZWINIARSKI BŁAZEK- 94
SZARUGA FRANEK- 185
SZARUGA JAŚKO- 212
SZARUGA JAŚKO- 123
SZARUGA MICHAŁ- ?
SZARUGA WAWRZEK- 63
SZOTTOWA MAGDA- 138
SZOT MAĆKO- 114
SZOT SOBEK- 135
SZOT SZYMEK – 122
SZOT STACH – 153
SZOT WAWRZEK- 124
SZCUREK JASKO- 36
SZUREK MICHA – 112
SZUREK WOJTEK- 167
SZCZUREK WAWRZEK- 33
SZCZUROWSKY JASKO- 58
SZCZUROWSKY WAWRZEK- 203
SZYMEK FRANEK- 170
TELEWA JAŚKO- 121
TOMSZA BARTEK- 214
WALASZKO KASZKA- 35
WALASZKOWA WDOWA- 74
WAWRZESZKO MARCIN – 106
WIACEK ANTON – 98
WIĄCEK BARTEK- 14
WINNICKI ALEKSANDER- 211
WIĄCEK JAŚKO – 107
WIACEK JENDRZEJ – 143
WIĄCEK JOZEF – 151
WIĄCEK MATHEUSZ- 160
WIĄCEK MICHAŁ – 177
WIĄCEK STACH – 78
WIĄCEK STACH – 126
WIĄCEK SZYMEK- 148
WIĄCEK SZYMEK – 178 B
WRÓBEL JAŚKO- 116
WRÓBEL JAŚKO- 117
WRÓBEL JÓZEF- 224
ZAWADSKY PAWEŁ- 64
ZŁOTEK MICHAŁ- 223
ZŁOTEK PAWEŁ- 181.

LISTA WŁAŚCICIELI WYZNANIA GREKOKATOLICKIEGO Z LAT 1834-35 Z LACKIEJ WOLI;
ZAJĄC HRYNKO
ZAJĄC IWAN I JACKO
ZAJAC HNAT
IWANOWSKI JACKO
BOSY IWAN
MARYKA IWAN I WASIL
MARCAK WASIL
KANIOWSKI TYMKO
PIASKOWY WASIL
WALASZKO MICHAŁ

URZĘDNICY GMINY LACKIEJ WOLI 1822 ROK.
WIĄCEK ANTEK – PRZEWODNICZĄCY
PAMUŁA TOMEK- DEPUTOWANY
RABIJ SZYMEK- J.W.
HOŁOTA TOMEK – J.W.
JACHURA JASIEK – J.W.
KOSIŃSKI JENDRZEJ- J.W.
GURBA ANTEK – J.W.
SZOT JASIEK – J.W.
PAMUŁA JASIEK- J.W.

URZĘDNICY GMINY LACKIEJ WOLI 1843 ROK.
GNUS MACIEJ- WÓJT
SZCZUREK MICHAŁ – PRZYSIĘŻNY
WIACEK MICHAŁ – J.W.
SZOTT SOBEK – J.W.
SZARUGA MACIEJ – J.W.
RABIEJ MICHAŁ- – J.W.
KOWALSKI JOSEF – J.W.
HAWRYSZCZAK ANTEK- J.W.

WŁAŚCICIELEM LACKIEJ WOLI W POŁOWIE XIX WIEKU BYŁ HRABIA SEWERYN DROHOJEWSKI,I HRABINA HENRYKA DROHOJEWSKA. W 1857 ROKU WEDŁUG SPISU , MIESZKANCÓW W LACKIEJ WOLI BYŁO 932 OSÓB. GRUNTÓW ORNYCH 1669 MORGÓW AUSTRIACKICH, ŁĄK I OGRODÓW – 313 MORGÓW, PASTWISK – 315 MORGÓW, A LASÓW 625 MORGÓW.
W 1864 ROKU LEŚNICZYM PRYWATNYM W LACKIEJ WOLI BYŁ 30 LETNI WDOWIEC FERDYNAND ŁUSAKOWSKI. A PRZEZ 4 LATA / 1861-1865/ RZĄDCĄ EKONOMICZNYM W DWORKU SZLACHECKIM MIESZKAŁ W LACKIEJ WOLI ALEKSANDER RODECKI WRAZ Z ŻONĄ I PROWADZIŁ Z WIELKIM ZAANGAŻOWANIEM MAJĄTEK DZIEDZICA LACKIEJ WOLI ZYGMUNTA DROHOJOWSKIEGO.

Opracował Adam Kosiński