Alfabetyczny spis właścicieli 1820-1822

NR. WŁAŚCICIEL NR.DOMU
———————–
1. BEDNARZ MARCIN 7
2. BEDNARZ KAZIK 85
3. BŁACH /BŁAZEK WOJTA 55
4. BĄKOWA MARYNA 62
5. BOSY IWAN
6. CIEŚLA BŁAZEK
7. CZYŻOWSKI FEDKO
8. CZYZOWSKI JUZEF
9. CZYZOWSKI KAZIK
10. CIEŚLA SZYMEK 79
11. DŁUGOSZ JASIEK 53
12. DUMA IWAN 87
13. DOM ARORIALNY
14. DWÓR BALICKI
15. DWÓR HODYŃSKI
16. DWÓR LACKA WOLA
17. DZIADEK JUZEF 163
18. DZIADEK WOJTEK 174
19. DZIUBA JASIEK 44
20. DZIUBA JOZEF 36
21. DZIUBA SIMON / SZYMEK/ 10
22. DUMA JASIEK
23. FRANUSIOWA FRANKA 89
24. GAWEŁ MIKOŁAJ I STACH 184
25. GARDECKI WALEK 76?
26. GARDECKI JASIEK 46
27. GNUS MARCIN 61
28. GNUS MICHAŁ 59
29. GNUS PAWEŁ 150
30. GNUS WALENTY/N 57
31. GROMADA
32. GURBA JAN I ZOFIA 32
33. GURNIAK JAN I BŁAZEK 66
34. GURNIAK JASIEK 126
35. GURNIAK STACH 176
36. HAWRYSZAK DOMINIC I ANTEK 172
37. HAWRYSZAK JAN 159
38. HERZAKOWA MARYNA 42 / HOŁOTA JÓZEF/
39. HERZAKOWA ROZALIA /RUZIA/ 20 / GURNIAK KAZIK/
40. HERZAK MICHAŁ I JUZEF 21
41. HOŁOTA KUBA I WOJTEK 22
42. HOŁOTA TOMEK 77 ?
43. HE/Y/RCZAK KRZYCH 28
44. HOŁOTA SOMKO
45. JACHURA JAN /JASIEK/ 154
46. JANEK ? ANTEK JACH 13
47. JENDRUCHÓW HRYNKO 186
48. IWANOWSKI ? JACKO
49. KAŁUŻNY ANTON 109 / RABIY WOJTEK/
50. KANIOWSKI TYMKO/TOMKO/
51. KLEBAN ADAM I MICHAŁ 164
52. KLEBAN FRANEK 89 / KOPACZ JÓZEF /
53. KLEBAN JACOB/ KUBA/ I JEDRUCH 30
54. KLEBAN ŁUKASZ 18
55. KLEBAN MACIEJ 27
56. KLEBAN PIOTR 170
57. KLEBAN SEBASTIAN / SOBEK/ 25
58. KLEBANOWA TERESA I SZCZUREK WAWRZEK
59. KLEBAN WOJTEK 268
60. KOHL JAKOB 17
61. KOPACZ WAWRZEK /WRZYN/ 90
62. KOPACZ KRZYCH 44
63. KOSIŃSKI JASIEK MŁODY 40
64. KOSIŃSKI JASIEK 48
65. KOSIŃSKI JÓZEF ,MAĆKO I MICHAŁ 76/101 ?
66. KOSIŃSKI WOJTEK 76/45 ?
67. KOWALSKI GRZECH 195 / RABIJ BŁAZEK /
68. KOWALSKI JASIEK 73
69. KOWALSKI JUZEF 72
70. KOWALSKI JUZA PARTARYLO
71. KOWALSKI KUBA 70
72. KOWALSKI MATHIAS
73. KOWALSKI WOJTEK 41
74. KOWALSKI TOMEK 146 / SZARUGA WOJTEK/
75. KOWALCZYN TOMEK 133 /RABIJ WAWRZEK/
76. KOZAK MATYS 162
77. KRULIKOWA HALKA 114
78. KRULIK JASIEK 12 / CITEK ANTEK/
79. KRULIK JEDRZEJ 191 / HOŁOTA GAWEŁ/
80. KRULIK KRZECH 181 / KLEBAN ANDRIJ/
81. KRULIK PAWEŁ 171
82. KRULIKOWA RUZIA
83. KRULIK STACH 180
84. KRULIK WOJTEK 9
85. KRULIKIEWICZ JASIEK 110
86. KRULIKIEWICZ WOJTA 88
87. KULAWIEC JUZEF I WOJDA 103
88. KULAWIEC WOJTA 11
89. KWIATEK SZYMEK 29 / KEDZIORA SZYMEK/
90. KUSIŃSKI ANTON?
91. KOSIŃSKI JENDRZEJ
92. KARCZMA DWORSKA
93. KARCZMA SKARBOWA
94. ŁABA JASIEK 183
95. MACIEJOW WALEK
96. MACIEWICZ ? 112
97. MACIEYKOW FRANEK 93
98. MACIEYKOW JUZEF
99. MACIOWA FRANKA WDOWA
100. MACIOW CHOMASZ
101. MACIOSKI CHOMA 97
102. MACIOWSKI THOME
103. MARYKA IWAN
104. MARYKA WASYL
105. MUZYKANT STEFAN
106. MACIUW STACH
107. NAYDZIAK SZYMEK 68
108. NAYDZIAK WOYTEK 86
109. NIECHAJ BŁAZEK 2
110. NIECHAJ KUBA 152
111. NIECHAJ TOMKO 35
112. NIECHAJ PETER 5
113. NIECHAJ TOMEK HERZAKUW 19
114. NIECHAJ WALEK 6
115. NIECHAJ WAWRZEK 4
116. NIECHAJ WOJTEK 149
117. PAMUŁA ANTEK 169
118. PAMUŁA BŁAZEJ 134
119. PAMUŁA FRANEK 145
120. PAMUŁA JAGA KALARYNA 54
121. PAMUŁA JEDRUCH 139
122. PAMUŁA JEDRUCH 156
123. PAMUŁA MICHAŁ 175
124. PAMUŁA GUMIENNY 126
125. PAMUŁA THOMEK 141
126. PAMUŁA JASIEK
127. PASTERNICKI KAZIK 52
128. PETRINA JAN 121
129. PIASKOWY WASYL
130. PROBOSTWO MOŚCISKIE
131. PUDŁOWSKI JAN 118
132. BARŁARZ ?
133. RABIJ BŁAZEJ 128 / KOWALSKI JENDRZEJ/
134. RABIJ JASIEK 37 / CZYZOWSKI JENDRZEJ/
135. RABY JÓZEF 131
136. RABEJ KUBA 99
137. RABY MACIEJ 100 / WIACEK JĘDRZEJ/
138. RABEJ MICHAŁ 132
139. RABEJ SZYMEK 130
140. RACZEK WAWRZEK 3
141. SOBUSICZKOWA MAGDA 69
142. STEFANISZYN JEDZREJ 15
143. SZARUGA JASIEK 120 / KOWALSKI MICHAŁ/
144. SZARUGA JASIEK I JACEK 118
145. SZARUGA MACIEK 185
146. SZARUGA WALEK 106
147. SZARUGA WAWRZEK 63 / SZCZEPANEK FRANEK/
148. STEFANEK JENDRUCH 103
149. STEFANEK TOMEK 101
150. SZCZUREK JĘDRUCH 169
151. SZCZUREK ŁUKASZ 80
152. SZCZUREK MATIAS I MACIEJ 33
153. SZCZUROWSKI WOJTEK 58
154. SZOT JASIEK I MATIAS 122
155. SZOT SOBEK 135
156. SZOT STACH 153
157. SZYMCZEK WOJTEK 170
158. ŚWINIARSKI BŁAZEK 94
159. ŚWINIARSKI TOMEK
160. ŚWINIARSKI WOJTEK
161. TELEWA MAT ? IAS
162 TELEWICKA ZOFIA
163 TYRAŃSKI JAŚKO 137
164 TOMSZA WALEK
165 WALASZKO MICHAŁ
166 WAWRZESTA WAWRZEK
167 WIĄCEK ANTEK 160
168 WIĄCEK ANTEK STARY 148
169 WIACEK FRANEK 142
170 WIĄCEK JOZEF
171 WIĄCEK MICHAŁ 147
172 WIĄCEK STACH 78
173 WIĄCEK WAWRZEK 177
174 WRUBEL ANDRUCH
175 WRUBEL JUZEF 117
176 WROBEL PIOTR 116
177 WAWRZESTA ANTEK
178 ZAJAC HRYNKO
179 ZAJAC HNAT
180 ZAJAC IWAN
181 ZŁOTEK MACIEK 161
182 ZŁOTEK MIKOŁAJ I MISIEK 166
183 ZAWADZKI PAWEŁ 64
184 ZŁOTEK WALKO

WŁASCICIELEM DÓBR LACKIEJ WOLI W TYM CZASIE BYŁ STANISŁAW BIAŁOBRZESKI. W GMINIE URZĘDOWALI ; ANTEK WIĄCEK – PRZEŁOZONY , TOMKO PAMUŁA – DEPUTOWANY, ORAZ PRZYSIĘGLI ; SZYMEK RABIEJ, TOMEK HOŁOTA,JASIEK JACHURA,JĘDRZEJ KOSIŃSKI, ANTON GNUS,JASIEK SZOT,JASIEK PAMUŁA.
KOWALEM BYŁ JASIEK PAMUŁA, KARCZMĘ PROWADZIŁ KOSINSKI JAŚKO „ SZYNKORZ”, WIĄCEK ANTEK BYŁ ŻOŁNIERZEM, GURNIAK JASIEK BYŁ” FURMANEM,” NATOMIAST PAMUŁA JĘDRZEJ TO „KRAWCOWY”.

W LACKIEJ WOLI W OMAWIANYM OKRESIE ISTNIAŁY TAKŻE TAK ZWANE” PUSTKI” – OPUSZCZONE / PRZENIESLI SIĘ DO INNYCH LUB ZAMIESZKALI Z INNYMI RODZINAMI/ ORAZ ZNISZCZONE CHAŁUPY, DOMY ,OGRODY . WCZEŚNIEJ W NICH ZAMIESZKIWALI NASTEPUJĄCY GOSPODARZE;
1. ANTONISZYN
2. BŁACH JÓZEF
3. BĄK MACIEK
4. CITEK FRANEK
5. CITEK MARCIN
6. CZYŻOWSKI JACEK
7. DŁUGOSZ FRANEK I WAWRZEK
8. DZIADEK JUZEF
9. DZIUBA JACEK
10. DZIUBA KAZIK
11. GAWEŁ PIOTR
12. GURBA JĘDRUCH
13. GURBA WOJTA
14. GURNIAK KAZIK 65
15. HERZAKA MICHAŁ 208
16. HAWRYSZAK MICHAŁ
17. HERZAK PAWEŁ
18. HERZAK STARY
19. HERZAK SZYMON
20. JACHURY FRANEK
21. JACHURY MACIEK
22. JEDYNAK GRZECH
23. KOSINSKI JAKUB I JASKO
24. KLEBAN JASKO
25. KLEBAN KAZIK
26. KLEBAN MACIEK
27. KOPACZ ANTEK
28. KOPACZ BŁAZEK
29. KOPACZ JAKUB
30. KOPACZ SZYMEK
31. KOSINSKI JEDRZEK
32. KOSINSKI TOMKO DOM SPALONY
33. KOWALSKI JUZA
34. KOWALSKI MACIEK
35. KOWALSKI SZYMEK
36. KOWALSKI TOMEK
37. KOZAK ANTEK
38. KRULIK TOMEK
39. KRZYCH FRANEK
40. KULAWIEC DOMIN
41. KUPRA TOMKO I WOJTEK
42. KWIATKOWSKI WAWRZEK
43. MACIEYKO STACH
44. MACIOWY JASKO
45. NIECHAJ MAĆKO
46. NIECHAJ MISKO
47. NIECHAJ WOJTEK
48. NOWAKOWSKI MICHAŁ
49. OLSZYNIAK MAĆKO 82
50. PAMUŁA JOZEF I RODZINA ? 144 ZMARLI NA ZARAZĘ ?
51. PAMUŁA FRANEK 144 TO SAMO
52. PAMUŁA MACIEK
53. PAMUŁA PIOTR
54. PASTERNICKI MACIEK
55. PETRYNA SZYMEK
56. PUCHALAK WOJTEK
57. PUCHALAK WITEK
58. PUDŁOWSKI WALEK
59. ROMANIEC WASYL
60. SZARUDZA ?
61. SZARUDZA ? KAZIK
62. SZARUGA MACIEK
63. SZARUGA WAWRZEK
64. SZARUZYNA ANNA
65. SZURKA ? BŁAZEK
66. SZCZUREK ŁUKASZ
67. SZCZUREK WOJTEK 45
68. SZOT WAWRZEK
69. ŚWINIARSKI BŁAŻEJ
70. SZYKA ? STEFAN
71. TOMZA? PAWEŁ
72. WALASZKA BŁAZEK
73. WIĄCEK JASIEK
74. WOJTU ? IWAN
75. WOJTU ? PETR
76. WRÓBEL ANDRZEJ
77. ZAJAC JACEK
78. ZŁOTEK KAZIK.

OPRACOWAŁ. ADAM KOSIŃSKI.